Yıl: 2004 Cilt: 13 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
Bir Osmanlı Memurunun Hâl i Pür melâli: Sergüzeşt i istolçevî PDF
Arş. Gör. Haluk GÖKALP
Bu Sayı Hakkında PDF
Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında Bilgiye Bakış Açısının Rolü: Kapalı Bilginin Yeni Ürünlere Dönüşümü PDF
Arş.Gör.Dr.Kemal Can KILIÇ, Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN, Arş.Gör. Bahattin KARADEMİR
Benefits Of Computerized Accounting Information Systems On The JIT Production Systems PDF
İlhan DALCI, Veyis Naci TANIŞ
Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Yönetime Katılması PDF
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER
Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Stratejisi PDF
Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
1 Düzeydeki 12 İstatistiki Bölgenin Gelişmişlik Durumlarının Faktör Analizi ile İncelenmesi PDF
Arş.Gör.Dr.Ebru ÖZGÜR, Arş.Gör.Hüseyin GÜLER
Türkiye İmalat Sanayiinde Schumpeterci Yaklaşımın Test Edilmesi PDF
Arş. Gör. Nuriye Zeynep ÖKTEN, Arş. Gör. Ali ACARAVCI
Enflasyon Hedeflemesi ve Alternatif Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi PDF
Arş. Gör. Harun UÇAK
Metindilbilimi Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in Onikiye Bir Var Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri PDF
Bülent ÖZKAN
Dokuztekne Köyü’nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme PDF
Arş.Gör.Yeter TORUN
Eski Türkçedeki İnsan Yapımı Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine PDF
Engin ÇETİN
Nevâyî’nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması PDF
Doç.Dr.A.Deniz ABİK
Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme PDF
Öğr. Gör. Kazım ARTUT
The Nature Of Reflective Thinking And Its Implications For In service Teacher Education PDF
Arş. Gör. Bilal GENÇ
F G Lorca’nın Töre Konulu Üçlemesinde Trajik Olanın İrdelenmesi PDF
Öğr. Gör. Turgut BAĞIR


ISSN: 1304-8880