Yıl: 2013 Cilt: 22 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Bu Sayı Hakkında PDF
Aile Hekimlerinin Bilişim Sistemleri Öz yeterlik Algıları: Kahramanmaraş İlinde Bir Alan Araştırması PDF
Yrd. Doç. Dr. Serkan ADA, Yrd. Doç. Dr. Canan Gamze BAL
İktisat Sosyolojisinin Doğuşu ve Yükselişi PDF
Yrd. Doç. Dr. Tolga KABAŞ
Kültürler Arası Elektronik Posta Yolu ile Yazışmanın İngilizce Yazma Becerisinde Özyekinliğe Etkisi PDF
Dr. Dilek Yavuz ERKAN
Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Kullanılan Batı Kökenli Ünlemler PDF
Dr. Oğuz ERGENE
Tarihi Türk Yazı Dillerinde Hece Yinelenmesi ile Kurulan Pekiştirilmiş Sözcükler PDF
Dr. Oğuz ERGENE
Defining Homeland Security And Its Underlying Concepts PDF
Dr. Sefer YILMAZ
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi PDF
Arş. Gör. Ahmet İNNECİ
Mintzberg’in Yönetim Yaklaşımı Açısından ilköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Koçluk ve Mentorluk Yetkinlikleri ile Öğrencilerin Sınav Başarı Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma PDF
Yrd.Doç.Dr. Ali Haluk PINAR
Çukurova: Adana Halkevi Dergisi PDF
Dr. Erdem ÇANAK
Bulanık Dematel Yöntemiyle Makine Seçimini Etkileyen Kriterlerin Değerlendirilmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Arzu ORGAN
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye’ nin Ekonomik Özelliklerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Gülsen KIRAL, Uzm. Bihter ESEN
Robust Kümeleme Yöntemi ile Grup Sapan Değerlerin Belirlenmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Gülsen KIRAL, Prof.Dr. Nedret BİLLOR, Doç.Dr.Asuman TÜRKMEN
Kalite Yönetim Sistemi ve Yaşanan Değişime İlişkin Tutumlar: Mersin Üniversitesi Örneği PDF
Prof.Dr. Bahar TANER, Arş.Gör.Ceren ÖZKAN
Divan Edebiyatında Latife ve Hezl PDF
Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri PDF
Prof.Dr. Songül TÜMKAYA, Arş.Gör. Lili HURİOĞLU
Marmara Bölgesi’ndeki İşletmelerin İk Yöneticilerinin Kariyer Anlayışındaki Değişime Yönelik Değerlendirmeleri PDF
Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR
Internal Audit Function In I S E Companies – An Assessment PDF
Gökhan SUNGUN, Prof.Dr.Aslı Yüksel MERMOD
Çerkez Memlükler Döneminde Üstâdârlık Saray Ağalığı PDF
Doç.Dr. Fatih Yahya AYAZ
Merkez’in Çocukları: İstanbul Sokaklarında Çalışan Çocukların Bakış Açısı ile Sokaklar PDF
Yrd.Doç.Dr. H.Özden BADEMCİ
The Effects Of Neighborhood On Tax Compliance Rates: Evidence From An Agent Based Model PDF
Yrd.Doç.Dr. M. Oğuz ARSLAN, Arş.Gör. Özgür İCAN
Hiper Rekabet Ortamlarına Organizasyonel Uyum İçin Geleneksel Organizasyon Yapılarından Takım Bazlı Organizasyon Yapılarına Dönüşüm: Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler Üzerinde Gerçekleştirilen Bir Araştırma PDF
Yrd.Doç.Dr. Ali Haluk PINAR
Çukurova Üniversitesi’nde Okutulan Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Dersi PDF
Dr. Muhittin ERSUNGUR
Kamu Tüketim Harcamaları ve Özel Tüketim Harcamaları Arasındaki ilişki: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme PDF
Yrd.Doç.Dr. Sinan SARISOY, Yrd.Doç.Dr. Fazlı YILDIZ
Bakanlar Kurulunun Vergi Oranını Belirleme Yetkisinin Alt Sınırı: “Sıfır Oran” ın Anlamı PDF
Yrd.Doç.Dr. Soner YAKAR, Doç.Dr. Tamer BUDAK
Organisational Culture Dimensions Of The Kyrgyz Industrial Companies PDF
PhD.Seyil NAJIMUDINOVA
Uluslararası Siyasette Kosova’nın Bağımsızlığına Dair Temel Meseleler ve Türkiye’nin Genel Balkanlar Politikası PDF
Yrd.Doç.Dr. İsmail ERMAĞAN, Gökhan SATICI
Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarına Yönelik Gözetim ve Denetim Etkinliğinin Bağımsız Dış Denetim Kalitesi ile İlişkisi: Türkiye Değerlendirmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YAŞAR
Çağrı Merkezlerinin Satış Amaçlı Kullanılması: Doğrudan Pazarlamanın Bir Unsuru Olarak Telepazarlama PDF
Yrd.Doç.Dr. Levent GELİBOLU, Yrd.Doç.Dr. Tufan ÖZSOY
Estimating Probability Of Session Returns For Istanbul Stock Exchange 100 Index As Markov Chain Process PDF
Doç.Dr.Süleyman Bilgin KILIÇ
Investigating Students’ Perceptions On Feedback In Distance Education Program: A Case Study In Turkey PDF
Dr.Meral ŞEKER, Yrd.Doç.Dr.M. Emre SEZGİN
Örgütsel Vatandaşlık Davranışının işletmeler Açısından Önemi PDF
Yrd.Doç.Dr. Musa ŞANAL


ISSN: 1304-8880