Yıl: 2013 Cilt: 22 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz Ve Öteki İmgesi PDF
Doç.Dr. Faik KANATLI, Yunus Emre ÇEKİCİ
Yerel Yönetim Gelir Ve Giderleri Bağlamında Türkiye’de idari Reformlar PDF
Yrd.Doç.Dr. İrfan TÜRKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
G 7 Ülkelerinden Seçilen Üyelerin Makro Ekonomik Kriterlere Göre Flowsort Ve Electre Trı Yöntemi ile Sınıflandırılması PDF
Dr. Tolga GENÇ
Matematik Ders Ve Çalışma Kitabında Yer Alan Problemlerin Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi PDF
Doç.Dr. Perihan Dinç ARTUT, Uzman Ayça ILDIRI
Community Of Practice: An Investigation Into Its Impact On Elt Students’ Personal And Professional Development PDF
Yrd.Doç.Dr. Rana YILDIRIM, Dr. Meral ŞEKER
Ülker Köksal Oyunlarında Kadın Kahramana Yönelik Karşılaştırmalı Bir İnceleme PDF
Öğr.Gör. Birgül YEŞİLOĞLU GÜLER
Kurumsallaşma ve Kurumsal Girişimcilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma PDF
Yrd.Doç.Dr. Musa ŞANAL, Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek içecek işletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları PDF
Yrd.Doç.Dr. Levent KOŞAN, Erol GEÇGİN
Bu Sayı Hakkında PDF
Türkiye’de Demografik Geçiş Ve Yoksulluk ilişkisinin Değerlendirilmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Tolga KABAŞ, Ediz Deniz KANDIR
Psikografik Bir Pazar Bölümlendirme Değişkeni Olarak Cinsiyet Kimliği: Tüketim Araştirmalarinda Cinsiyet Kimliği Kavraminin İncelenmesi PDF
Prof.Dr. Serap ÇABUK, Arş.Gör. Selin KÖKSAL ARAÇ
Örgütsel Ortamda İstismarci Yönetim Ve izlenim Yönetimi PDF
Arş.Gör. İlksun Didem ÜLBEĞİ, Yrd.Doç.Dr. Hande Mimaroğlu ÖZGEN, Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
Tüketici Tipleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanmasi PDF
Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin CEYLAN
Türkiye’deki Emeklilik Yatirim Fonlarinin Performanslarinin Analizi PDF
Yrd.Doç.Dr. Hasan AYAYDIN
Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Üyelik Olasiliğinin Değerlendirilmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Semin PAKSOY, Doç.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Integrating Artificial Neural Network Models By Markov Chain Process: Forecasting The Movement Direction Of Turkish Lira Us Dollar Exchange Rate Returns PDF
Doç.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Bir Çevre Vergisi Türü Olarak Enerji Vergisi: Fosil Yakitlarin Vergilendirilmesi I PDF
Yrd.Doç.Dr. İsmail Orçun GÜNDÜZ
Bir Çevre Vergisi Türü Olarak Enerji Vergisi: Fosil Yakitlarin Vergilendirilmesi II PDF
Yrd.Doç.Dr. İsmail Orçun Gündüz
Yerel Yönetim iflası Ve Türkiye Değerlendirmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. İsmail Orçun GÜNDÜZ, Yrd.Doç.Dr. Soner YAKAR
Denetim Yapisi ile Finansal Şeffaflik Üzerine Bir İnceleme PDF
Doç.Dr. Ramazan ABAY
Markowitz Karesel Programlama ile Portföy Seçimi: imkb 30 Endeksinde Riskli Portföylerin Seçimi PDF
Doç.Dr. Ramazan ABAY
Eşitsizlikle Uyumlandirilmiş insani Gelişme Endeksinin Türkiye için Değerlendirilmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Görkemli KAZAR, Yrd.Doç.Dr. Altuğ KAZAR
Ortaöğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumlarinin incelenmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Şehriban KOCA
Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği PDF
Doç.Dr. Meral ATICI, Yrd.Doç.Dr. Neşe CABAROĞLU
Hükümet Programlari Ve Spor Politikalari PDF
Alparslan Gazi AYKIN, Yrd.Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
iktisadi Kalkinmada Yerli Burjuvanin Sosyolojik Anlami Osmanlı’dan Günümüze Bir Sınıf Analizi PDF
Prof.Dr. Talip KÜÇÜKCAN, Arş.Gör. Ali FİDAN
Mesleki Ve Teknik Ön Lisans Proğramlarinda Kalite Arayişi: Sinavsiz Geçiş PDF
Yrd.Doç.Dr. Battal ODABAŞI
Lise Öğrencilerinin Medya Ve Televizyon Okuryazarlik Düzeyleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin incelenmesi PDF
Yrd.Doç.Dr. Birsel AYBEK, Uzman Remzi DEMİR


ISSN: 1304-8880