Dini Araştırmalar

591.120 270.111

Cilt 19, Sayı 48 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Nikolay Berdyayev ve Sartre Felsefesinde Kişilik ve Özgürlük Problemi PDF
Kasım Müminov
Kozmolojik Delil PDF
Metin Pay
Din Eğitiminde Ötekini Tanıma ve Dünya Görüşü Yaklaşımı: Bir Alan Araştırması PDF
Aybiçe Tosun
Eleştirel Düşünme Bağlamında DKAB Dersi Programlarının Temel Eğitim Yaklaşımı Yapılandırmacılığın Uygulanmasının Değerlendirilmesi PDF
Nail Karagöz, Ahmet Doğan
Rüyâ'nın Delil Değeri ve İstihâre PDF
İbrahim Paçacı
Surelerin Belirli Dönemlere ve Olaylara İzâfesi PDF
Burhan Çonkor
Molla Gürânî'nin el-Kevseru'l-Cârî Adlı Şerhinde Hadis İlimlerine Dair Kaynakları PDF
Kadir Ayaz
İnanma İradesi: William James'in İmanın Pragmatik Savunusu Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Abdulkadir Tanış
İnsana Verilen Değer Ekseninde Çeşitli Dinlerde İnsan: Dinler Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma PDF
Şevket Özcan
Vaizlerin İş Doyumu Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliği ve Güvenilirliği PDF
Zeynep Yüksel

Tercümeler

Vaftizci Yahya'nın Yeni Bir Hayat Hikâyesi PDF
Alphonse Mingana, Çev. Mustafa Baş


ISSN: 1301-966X