Dilbilim Araştırmaları Dergisi

217.039 118.994

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'nin evsayfası değişmiştir. Lütfen http://dad.boun.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Dergiye DergiPark anasayfasından da ulaşılabilmektedir: http://www.dergipark.gov.tr/.

The homepage of the journal has changed. Please visit: http://dad.boun.edu.tr/; alternatively, the journal is accesible through DergiPark: http://www.dergipark.gov.tr/.

=====================================================================

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1990 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan akademik bir dergidir. Yılda iki sayı yayınlamaktadır. 

Derginin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergi aynı zamanda Avrasya ve dünyadaki tehlike altındaki dillerle ilgili çalışmalara da yer vermeyi hedefler. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik, bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanı ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ hakemli bir yayındır.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)/TR Dizin, Linguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), MLA International Bibiliography, Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory) ve EBSCOhost'un konuyla ilgili veritabanlarına dahil edilmiştir. 

 

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Journal of Linguistics Research) is an academic journal that has been published since 1990. It is published biannually. 

The main goal of the journal is to support the development of research in general linguistics in Turkey by encouraging contributions of high scientific quality. The journal also invites contributions on issues pertaining to various aspects of language that would be of interest to a broad range of readers and aims to be a platform of discussion on such topics. 

Dilbilim Araştırmaları Dergisi is mainly but not exclusively devoted to problems of contemporary linguistics in Turkish and other Turkic languages. It also welcomes work on endangered languages in EuroAsia or elsewhere in the world. It publishes papers written in Turkish or English both in theoretical and applied linguistics. The only criteria for the selection of papers for publication is originality and scholarly standing. The journal does not require a particular theoretical orientation and it does not commit itself to a specific area of linguistics.

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ is a peer-reviewed journal.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi is indexed/included in TÜBİTAK's (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Social Sciences and Humanities Database (SBVT)/TR IndexLinguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), MLA International Bibiliography, Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory) and EBSCOhost (relevant databases). 


Duyurular

 

DAD Ulakbim Dergi Sistemleri'ne (UDS) taşınmaktadır.

 

Dilbilim Araştırmaları Dergisi Ulakbim Dergi Sistemleri'nden (UDS) (http://dergipark.gov.tr/dad) yayınlanacaktır.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/ sayfasındaki bazı bilgiler henüz DergiPark sitesine taşınmamış olmakla beraber, yazarlarımızın makale gönderimlerini Ocak 2017'den itibaren http://dergipark.gov.tr/dad sayfası aracılığıyla yapmaları rica olunur. Mevcut sitemizdeki bilgilerin UDS'ye taşınması devam etmektedir. 

 
Yayın tarihi: 2017-01-18
 

DAD eski sayılarının içeriği (1990-2014)

 

DAD açık erişime geçmeden önce yayınlanmış olan sayıların içeriği aşağıda listelenmiştir (1990-2014).

 

 
Yayın tarihi: 2016-01-05 Daha fazla...
 

DAD açık erişimde

 
Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2015 yılı 1. sayısından itibaren açık erişime açılmıştır. DAD, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından talebe göre yayıncılık (Print on Demand) politikasıyla yayınlanmayı sürdürmektedir.  
Yayın tarihi: 2016-01-05
 
Diğer duyurular

Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Veritabanı: Gereklilik, Süreç ve Yönteme İlişkin Gözlemler PDF (English)
Pınar İbe Akcan, Umut Ufuk Demirhan
Türkçede {-gA/Iç} ve {-(I/A)ç} Biçimbirimleri: Türetkenlik Çerçevesinde Eşsüremli Bir Çalışma PDF
Özge Can, Demet Kayabaşı
Türkçede Seçenekli Sorular PDF (English)
Martina Gračanin-Yüksek
Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimine Kullanım Temelli Bir Yaklaşım PDF (English)
Feyza Altınkamış, Aslı Altan


ISSN: 1300-8552 | Dergi doi:10.18492/dad