Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

149.784 148.517

Cilt: 3 Sayı: 6

İçindekiler

Makaleler

YAZINSAL ALANDA KLASİK ÜTOPYALAR VE TÜRK EDEBİYATI’NDA ÜTOPYA PDF
Filiz BALI, Ufuk UĞUR
BİRLEŞİK ZARF-FİİL KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ PDF
Cihan ÇAKMAK
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN YİRMİ KURUŞ ADLI HİKYESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZİ PDF
Bilgin GÜNGÖR
OZAN’DAN ÇAĞDAŞ BİR MESNEVÎ “MARIE SOPHIE” PDF
Özlem KALE
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE NOVELS OF SH. SEITOV PDF
JUPARGUL KANIYAZOVA
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ПОЭЗИИ ХIХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ «ШЕЖИРЕ» («РОДОСЛОВНАЯ») БЕРДАХА PDF
ТУРГАНБАЙ АРАЗМЭДОВИЧ КЕРУЕНОВ
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОПОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «ЕР ЗИУАР») PDF
ЖАРИМБЕТОВ АББАЗ КУРБАНБАЕВИЧ
TÜRK ÇAĞDAŞ TİYATROSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİLİMLERİ VE GÜÇLÜ KADIN KİMLİKLERİ PDF
İrina PRUŞKOVSKA
KINALIZDE HASAN ÇELEBİ’YE GELİNCEYE KADAR ANADOLU’DA ŞU’AR TEZKİRECİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’AR’NIN TANITILMASI PDF
Aysun SUNGURHAN
GAYBÎ BİR İLİM ŞUBESİ OLARAK İHTİLÇ-NMELER VE MEVLN SEVDÎ’NİN MANZUM İHTİLÇ-NMESİ PDF
Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ, Mehmet Akif GÖZİTOK