OZAN’DAN ÇAĞDAŞ BİR MESNEVÎ “MARIE SOPHIE”

Özlem KALE
2.104 1.064

Öz


Bu çalışmada, mesnevi nazım şekliyle ilgili genel bir bilgi verildikten sonra Serkan Ozan Özağaç’ın Marie Sophie adlı kitabının neden “çağdaş bir mesnevî” olarak tasvir edildiği açıklanmaya çalışılacaktır. Özağaç’la yapılan görüşme ışığında, şairin edebî kişiliği ana hatlarıyla belirlenecek ve Marie Sophie adlı kitapta yer alan “Marie Sophie’nin Varlığı ya da Yokluğu Üzerine” adlı şiir, şairin poetikası doğrultusunda şerh edilecektir

Anahtar kelimeler


Şiir, şair, ıztırap, varlık-yokluk, ilâhi aşk, Doğu-Batı, mistisizm

Tam metin:

PDF

Referanslar


ASİLTÜRK, Baki (2008). 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası, İstanbul: Toroslu Kitaplığı.

BİLSEL, Şeref (2006). “Ruh’ta Gezinen Güneşi Ölümün”, Yedi İklim Dergisi, Kasım 2006, s. 18.

DURU, Rıza (2007). “Mesnevî ve Sezai Karakoç”, Mevlana Araştırmaları-1, İstanbul: Akçağ Yayınları.

EAGLETON, Terry (2011). Şiir Nasıl Okunur, çev. Kaya Genç, İstanbul: Agora Kitaplığı.

FIRAT, Mustafa (2007). “Cehennemden Dökülen Kor Şiirler Yahut Marie Sohhie”, Cumhuriyet Kitap, Şubat 2007, s. 5-8.

KARACA, Alaaddin (2000). İkinci Yeni Poetikası, İstanbul: Hece Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (2012). Alınyazısı Saati, İstanbul: Diriliş Yayınları.

KARAKOÇ, Sezai (1988). Edebiyat Yazıları I, İstanbul: Diriliş Yayınları.

ÖZAĞAÇ, Serkan Ozan (2003). Ağrılar Kitabı, İstanbul: C Yayınları.

ÖZAĞAÇ, Serkan Ozan (2006). Marie Sophie, İstanbul: Hayy Kitap.

PELVANOĞLU, Emrah (2006). “Marie Sophie”, Varlık dergisi, S. 10, s. 23-25.

TUNÇ, Gökhan (2006). Çağdaş Mesnevînin Peşinde, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:

Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YAVUZ, Hilmi (2006). “Şiirde Yabancı Kadınlar”, Kitap Zamanı, 08.02.2006, s. 3.

YILMAZ, Ercan (2007). “Ölmeye Ara Vermiş Bir Ozan”, Kitap Zamanı, 02.04.2007, s. 9-11.

YILMAZ, Ercan (2007). “Alacakaranlık Melekler ya da Duino Ağıtları”, Kitap Zamanı, Mart 2007, s.