PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE NOVELS OF SH. SEITOV

JUPARGUL KANIYAZOVA
1.872 588

Öz


Bu makalenin yazarı 20. yüzyıl Karakalpak yazarlarından Sh. Seitov’un romanlarında sanatsal psikoloji konusunu araştrııyor. Yazar, sanatsal zamanla ilgili olarak onun romanlarında psikolojik betimlemenin derinliğini dikkate alıyor. Romanın yapısındaki çok seslilik sanatsal zaman ve mekan kategorilerinin değişimiyle ortaya çıkan bir fenomen olarak açıklanır

Anahtar kelimeler


sanatsal psikolojizm, roman, kahraman hafızası, sanatsal zaman, sanatsal mekan

Tam metin:

PDF

Referanslar


NURMUKHAMMETOV, M. (1975). “Actual Problems of Modern Karakalpak Prose”, Issues of

Karakalpak Literature, Book 1, Karakalpakstan: Nukus. ESENOV, J. (1986). The Secrecies of Mastership (problems of artistic psychologism in modern Karakalpaks literature), Karakalpakstan: Nukus.

ISAEV Sh. (2003). The Methods of Description of Characters in Modern Uzbek Historical Novels, Tashkent: AKD.

ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF LITERATURE (1987). Sovietskaya encyclopedia, Moscow.

SEITOV Sh. (1981). Khalkabad Trudnye perevaly (Unfavourable Pass), Book 2, Karakalpakstan: Nukus.

SEITOV Sh. (1989). Khalkabad Epic novel, Karakalpakstan: Nukus.

SEITOV, Sh. (1986). Fakelshiki (The Torch Bearers), Novel about one night of life,

Karakalpakstan: Nukus.