ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ПОЭЗИИ ХIХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ «ШЕЖИРЕ» («РОДОСЛОВНАЯ») БЕРДАХА

ТУРГАНБАЙ АРАЗМЭДОВИЧ КЕРУЕНОВ
1.887 1.024

Öz


Bu makalede Berdak’ın Şejire (Şecere) şiirinde menşe efsanelerinin kullanılması meselesi ele alınmaktadır. Karakalpak uruğlarından ve Kıpçak ve Kandekli uruğlarının menşei ile ilgili efsaneler ve onların Berdak tarafından şiirsel betimlenişi ayrıntılı şekilde incelenmektedir

Anahtar kelimeler


Mit, efsane, şecere, şiir

Tam metin:

PDF