ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОПОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «ЕР ЗИУАР»)

ЖАРИМБЕТОВ АББАЗ КУРБАНБАЕВИЧ
1.912 863

Öz


Bu makalede ''Er Zivar'' destanı örneğinde Karakalpak kahramanlık destanındaki sanatsal imgelerin yaratılmasında görsel araçların kullanımı tartışılacaktır

Anahtar kelimeler


kahramanlık destanı, kahraman at, görsel araçlar, sıfatlar, benzetmeler, mübalağa, resim, etimoloji

Tam metin:

PDF