TÜRK ÇAĞDAŞ TİYATROSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİLİMLERİ VE GÜÇLÜ KADIN KİMLİKLERİ

İrina PRUŞKOVSKA
2.610 1.550

Öz


Çağdaş Türk Tiyatrosunda yazılmış olan piyeslerin erkek ve kadın kimliklerini araştırmayı amaçlayan bu çalışmada Türkiye’de kaleme alınmış bazı tiyatro eserleri incelendi ve toplumsal cinsiyet eğilimleri ortaya çıkarıldı. Bununla birlikte Orhan Asena, Özen Yula, Turan Oflazoğlu’nun oyunlarında Kösem Sultan, Hürrem Sultan gibi güçlü kadın kimlikleri tespit edildi. Edebi eserlerin toplumsal cinsiyet konuları açısından incelenmesi, son zamanlarda hem Türkiye’de, hem de Ukrayna’da ciddi rağbet görmeye başladı. İki ülke için de gücün simgesi olan Hürrem Sultan karakterinin drama türünde bıraktığı iz ayrı bir dikkat çekmektedir. Bilindiği gibi hem Avrupa’da, hem Asya’da XX. yüzyılın başında cinsiyet rollerinin ciddi değişimi söz konusudur. Edebiyat, toplumun aynası olduğu için edebi eserlerdeki karakterleri inceleyip var olan değişimi tespit etme imkânları ortaya çıkmaktadır

Anahtar kelimeler


Türk piyesleri, kimlik, toplumsal cinsiyet, güçlü kadın

Tam metin:

PDF

Referanslar


AYVAZ, Ü. (2009). Toplu oyunları 3., İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

KARA, Z. VE GÜRHAN, N. (2013). “Eşit/sizliğin Tarafı Olmak: Mardin’de Toplumsal Cinsiyet

Algısı”, Birey ve Toplum, Bahar 3 (5), S.65-92. OFLAZOĞLU, T. (1982). Kösem Sultan, İstanbul: Adam Yayıncılık.

OFLAZOĞLU, T. (1997). Kanuni Süleyman/Turan Oflazoğlu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

ŞENER, S. “Cumhuriyet Dönemi Kadın Oyun Yazarları”, Çevrimiçi: http// dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/13/1186/13710.pdf , Erişim Tarihi: 01.09.2014.

YULA, Ö. (2007). Toplu oyunları 3, İstanbul: Mitos Boyutları.

ZAHREBELNİY, P. (2011). Rohatin’den Payitaht’a Bir Talih Hikâyesi (çev. Ömer Dermenci)

İstanbul: Mavi Ufuklar Yayınları. ГЕНДЕР І КУЛЬТУРА, (2001). Факт, Київ: Видавництво Факт.

ГОВОРУН, Т.В. і КІКІНЕДЖІ, О.М., (2004). Гендерна психологія, Київ: Академія.