Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 1 Sayı: 1 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ‘Devrimciler’ ile ‘Yüz: 1981’ Romanlarından Hareketle 12 Eylül Döneminde Yaşanan Devlet Güdümlü Baskı ve Şiddet Sorunsalı Öz   PDF
Ahmet ALVER
 
Cilt: 3 Sayı: 5 18. Yüzyıla Ait Bir Risaleye Göre Mıknatısın Dinsel-Büyüsel Ve Tıbbi İşlevleri Öz   PDF
Özkan DAŞDEMİR
 
Cilt: 2 Sayı: 4 90’lı Yıllardan Günümüze Popüler Müziğin Türkçenin Yozlaşmasındaki Rolü Öz   PDF
Dilara Pınar ARIÇ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Ahmed Paşa Divânı’nda h Kavramı Öz   PDF
Zehra PEZÜK
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Ahmet Mithat Efendi’nin Jön Türk Romanında Kadına Bakış ve Feminizm Düşüncesi Öz   PDF
Yaşar ŞİMŞEK
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Aşkın Dili: Oğuz Lehçesi Öz   PDF
Mustafa Said KURŞUNOĞLU
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Azerbaycan Ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi Öz   PDF
Yakup YILMAZ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Balkanlarda Klâsik Türk Edebiyatının Hazırlayıcıları Osmanlı Kurumları Öz   PDF
Hüseyin GÖNEL
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Bazı Belagat Kitaplarında Tecnîs Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
Muhittin ELİAÇIK
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Bekir Yıldız’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve “Kaçakçı Şahan” Adlı Hikâyesinin Tahlili Öz   PDF
Abdulvahap ÖZER, Talat AYTAN, Nail GÜNEY, Muhammet CAN
 
Cilt: 3 Sayı: 6 BİRLEŞİK ZARF-FİİL KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Öz   PDF
Cihan ÇAKMAK
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Bosna Hersek’te Türkçe Öğretimi ve Öğrenciler Açısından Problemleri Öz   PDF
Samira OSMANBEGOVİÇ, BAKŞİÇ &#, ; Mustafa ARSLAN
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Araştırmaları ve Namık Kemal’in Boşnakça’ya Tercüme Edilen Eserleri Öz   PDF
İrfan MORİNA &#, ; Lindita LATİFİ (XHANARİ)
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Boşnak Halk Kültüründe Doğum Geçiş Merasimi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Öz   PDF
Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ &#, ; Edina USTAVDIĆ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler Öz   PDF
Dilek AKAN BUDAK
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Çağdaş Türkmen Çocuk Edebiyatının Kaynakları Öz   PDF
Hıfzı TOZ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Dinî Şahsiyetler Etrafında Anlatılan Efsanelerin Birleştirilmesi Üzerine Öz   PDF
Ahmet DAĞLI
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Sosyal Göstergeler Açısından Kültür Kodları ve Anlam Kalıpları Öz   PDF
Ömer SARAÇ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Fuzûlî ve Bâkî Divânı’nda Belâ Kavramının Karşılaştırılması Öz   PDF
Erol ÇAMYAR
 
Cilt: 3 Sayı: 6 GAYBÎ BİR İLİM ŞUBESİ OLARAK İHTİLÇ-NMELER VE MEVLN SEVDÎ’NİN MANZUM İHTİLÇ-NMESİ Öz   PDF
Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ, Mehmet Akif GÖZİTOK
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Gerçek Bir Şiir Hırsızı Şerîfî ve Çalıntı Divanı Öz   PDF
Bünyamin TAŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Gurbet Kuşları, Eskici ve Oğulları, Vukuat Var Romanlarında Göç Olgusu Öz   PDF
Özlem KALE
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Güzide Taranoğu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Öz   PDF
Salih OKUMUŞ &#, ; Sabit BAYRAM
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Hikayat’ın Ses Olaylarındaki Azerice Özellikler Öz   PDF
Meltem GÜL
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Hindistan’ın Rampur Raza Kütüphanesi’ndeki Edebiyatla İlgili Türkçe El Yazmaları Üzerine Notlar Öz   PDF
Turgut KOÇOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Hisar İle Türk Edebiyatı Dergilerindeki Sanat ve Edebiyat Teorisi Yazılarının Mukayesesi Üzerine Öz   PDF
Veysel ERGİN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 İlk Dönem Türk Romanlarında Yanlış Batılılaşma Sonucu Yabancılaşan Karakterler Öz   PDF
Ahmet ALVER
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İnternet Ortamında Şekillenen Söyleşi Dili Üzerine Toplum Dil Bilimsel Bir İnceleme Öz   PDF
Mehmed Fatih YILMAZ
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Seferine Dair Bir Mesnevi: Merâhî’nin “Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar” Adlı Eser Öz   PDF
Fatih BAŞPINAR
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Kapak Öz   PDF
  –  Volume:
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Kapak Öz   PDF
  –  Volume:
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Kasidelerde Kanûnî Sultan Süleyman’ın Adalet Anlayışı Öz   PDF
Muhammet Mutlu AKTAŞ
 
Cilt: 3 Sayı: 6 KINALIZDE HASAN ÇELEBİ’YE GELİNCEYE KADAR ANADOLU’DA ŞU’AR TEZKİRECİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’AR’NIN TANITILMASI Öz   PDF
Aysun SUNGURHAN
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Kitap Değerlendirme – Arnavutça Mevlitler Öz   PDF
Bünyamin ÇAĞLAYAN &#, ; Hasan Hüseyin DEMİR
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Kitap Tanıtımı – “Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri Öz   PDF
Salih OKUMUŞ, Halime BARIŞ
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Kitap Tanıtımı – Etnogenez Halkların Şekillenişi, Yükseliş ve Düşüşleri Öz   PDF
Nuh TOZLU
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kitap Tanıtımı – Gülpınar Dergisinde Edebi Portreler Öz   PDF
Beste Semiha BAHÇECİ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kitap Tanıtımı – Kır Kıyısında Erkete Acılar Öz   PDF
Salih OKUMUŞ &#, ; Hanife ÇİÇEKLİ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Kitap Tanıtımı – Niyâzî Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar Öz   PDF
Ersin TERES
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kitap Tanıtımı – Sivri Dilli Rüzgâr Öz   PDF
Salih OKUMUŞ &#, ; Duygu GÜNER
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kitap Tanıtımı – Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafları Öz   PDF
Sabit BAYRAM
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Kitap Tanıtımı -Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler Öz   PDF
Hüseyin BOZKURT
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Reşit Hanadan’ın Öykü Ve Roman Yaratıcılığı Öz   PDF
Taner GÜÇLÜTÜRK
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Künye Öz   PDF
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Künye Öz   PDF
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Kurtağzı Bağlama Geleneği ve Dinî Dayanağı Üzerine: Amasya İli Örneği Öz   PDF
Tuğrul BALABAN
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Mahzen-i Esrâr ile Nefhatü’l-Ezhâr Mukayesesi Öz   PDF
Muhammet KUZUBAŞ
 
Cilt: 3 Sayı: 6 MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN YİRMİ KURUŞ ADLI HİKYESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZİ Öz   PDF
Bilgin GÜNGÖR
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Memlûk Dönemi Türkçe Sözlüklerinin Yapısı Öz   PDF
Sami BASKIN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Mesnevilerde Poetika Öz   PDF
Melike Gökcan TÜRKDOĞAN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Yer Alan Menkıbeler Öz   PDF
Yasemin BAKİ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Muhammed Badâmyârî ve Hikâyât’ı Öz   PDF
Meltem GÜL
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Necip Fazıl Kısakürek’in Hayatında ve Eserlerinde Tasavvuf Olgusu Öz   PDF
Turan GÜLER
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Oflu Bilâl Efendi’nin “Pek Sakın” Redifli Kasidesi Öz   PDF
Muhammet KUZUBAŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Oltu-Aşağı Çamlı (Terpink) Köyünde Bir Ekonomik Dayanışma Modeli: Süt Alma / Hâb Öz   PDF
Davut KAPLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 6 OZAN’DAN ÇAĞDAŞ BİR MESNEVÎ “MARIE SOPHIE” Öz   PDF
Özlem KALE
 
Cilt: 3 Sayı: 6 PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE NOVELS OF SH. SEITOV Öz   PDF
JUPARGUL KANIYAZOVA
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Rasim Özdenören’in “Çok Sesli Bir Ölüm” Adlı Hikâyesine Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım Öz   PDF
Yılmaz IRMAK
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Sezai Karakoç’un “Masal” Adlı Şiirine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım Öz   PDF
Zehra ERGEÇ
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Sözlük Bilimi Açısından Tuhfetü’l-Erîbin-Nâfi’a Lir-Rûhânî Ve’t-Tabîb Öz   PDF
Ali Kemal ŞAŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Mekân Unsuru Olarak Deniz Öz   PDF
Salih OKUMUŞ &#, ; Beste Semiha BAHÇECİ
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Taşköprîzade Kemaleddin Mehmed Ve Şerh-İ Ehadis-İ Erbain Adlı Eseri Öz   PDF
Yakup POYRAZ,  Mustafa Sefa ÇAKIR
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Arzulu Köyü Tarla Adlarının Ad Bilimi Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Nigar KARAKULAK
 
Cilt: 3 Sayı: 6 TÜRK ÇAĞDAŞ TİYATROSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİLİMLERİ VE GÜÇLÜ KADIN KİMLİKLERİ Öz   PDF
İrina PRUŞKOVSKA
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Türk Destanlarında İntikam Motifi Öz   PDF
Ömer SARAÇ
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Türk Kültüründe “Deliler” Ve Bunların Dede Korkut Oğuznâmelerine Yansıması Öz   PDF
Salih DEMİRBİLEK
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Türkçe–Farsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme Öz   PDF
Nuh TOZLU
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Türkmen Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler Öz   PDF
Cihan ÇAKMAK
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri Öz   PDF
Cavit GÜZEL
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Filiz METE
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü Üçlemesinde Mitos Yaratılış Süreci ve Gelişimi Öz   PDF
Lokman BARAN
 
Cilt: 3 Sayı: 6 YAZINSAL ALANDA KLASİK ÜTOPYALAR VE TÜRK EDEBİYATI’NDA ÜTOPYA Öz   PDF
Filiz BALI, Ufuk UĞUR
 
Cilt: 3 Sayı: 5 Yunus Emre Divanında Can Kelimesi Üzerine Öz   PDF
Dilara Pınar  ARIÇ
 
Cilt: 3 Sayı: 6 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОПОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «ЕР ЗИУАР») Öz   PDF
ЖАРИМБЕТОВ АББАЗ КУРБАНБАЕВИЧ
 
Cilt: 3 Sayı: 6 ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ПОЭЗИИ ХIХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ «ШЕЖИРЕ» («РОДОСЛОВНАЯ») БЕРДАХА Öz   PDF
ТУРГАНБАЙ АРАЗМЭДОВИЧ КЕРУЕНОВ
 
Toplam 75 ögeden 1 - 25 arası