Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 (2014) CONCENTRATION AND COMPETITION OF CONTAINER PORTS IN TURKEY: A STATISTICAL ANALYSIS Öz   PDF (English)
Seçil Varan, A.Güldem Cerit
 
Cilt 6, Sayı 1 (2014) TURKISH SHIPOWNERS’ PERCEPTIONS OF THIRD PARTY SHIP MANAGEMENT COMPANIES: A MARKET RESEARCH STUDY Öz   PDF (English)
İsmail Bilge Çetin, A.Güldem Cerit
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) EMISSION REDUCTION TECHNOLOGIES FOR MARINE DIESEL ENGINES: A SYSTEM DYNAMICS APPROACH Öz   PDF (English)
Murat Pamık, Mustafa Nuran, A.Güldem Cerit
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) ANALYSIS OF MARITIME PIRACY AND ARMED ROBBERY ATTACKS AGAINST SHIPS Öz   PDF (English)
Nur Jale Ece
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF MAJOR OIL COMPANIES ON CREW SELECTION CRITERIA FOR TANKER OPERATING SHIP MANAGEMENT COMPANIES Öz   PDF (English)
Remzi Fışkın, Yusuf Zorba
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) INTEGRATION OF MARITIME TRANSPORTATION TO SUPPLY CHAINS: A LITERATURE REVIEW AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH Öz   PDF (English)
Cansu YILDIRIM, Durmuş Ali DEVECİ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) AN EXPLORATION OF SERVICE PROBLEMS ENCOUNTERED IN SHIP AGENCY INDUSTRY Öz   PDF (English)
Nazlı Gülfem GİDENER ÖZAYDIN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) SUPPLY CHAIN INTEGRATION OF CONTAINER TERMINALS LOCATED IN AEGEAN REGION OF TURKEY* Öz   PDF (English)
Ercan KURTULUŞ, Çimen KARATAŞ ÇETİN, Durmuş Ali DEVECİ
 
Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 2008 Küresel Finansal Krizinin Küçük Tonaj Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Kırılma Testi ile Araştırılması Öz   PDF
Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU, Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ
 
Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 An Analysis of Freight Forwarders' Perceptions About Multimodal Transport Öz   PDF
Gül DENKTAŞ ŞAKAR
 
Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Analysis of Ship Accidents in the Strait of Istanbul Öz   PDF
Nur Jale ECE
 
Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Analyzing Turkish Ship Management Companies’ Expectations for The Students of Dokuz Eylül University Maritime Faculty Öz   PDF
Erkan ÇAKIR, Selçuk NAS, Yusuf ZORBA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2013) Antalya Limanı Konteyner Trafiğinin Bulanık Sinir Ağı ile Tahmini Öz   PDF
Rıfat Tür, Alp Küçükosmanoğlu, Özen Küçükosmanoğlu
 
Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası ve Türkiye Öz   PDF
Didem ÖZER ÇAYLAN, Hakkı KİŞİ
 
Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1 Bartın Yöresinde Ahşap Tekne Yapımcılığı Öz   PDF
Mahmut DAVULCU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) BÖLGESEL ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK PROBLEMİNE BELGESEL BAKIŞ: “MERSİN ÖRNEĞİ” Öz   PDF
Esat Koçak, Hakkı Kişi
 
Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1 BRT Sisteminin İzmir'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mustafa ÖZUYSAL, Serhan TANYEL, Yalçın ALVER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) ÇANAKKALE BOĞAZINDA 2004-2014 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN DENİZ KAZALARININ ANALİZİ VE KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER Öz   PDF
Barış Kuleyin, Hakan Aytekin
 
Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Centennial Decline of Shipping Freight Rates and Life Cycle Effect: Theory of Long Term Cycle Öz   PDF
Okan DURU, Shigeru YOSHIDA
 
Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2 Deniz Emniyet ve Güvenliğinde LRIT Sistemi Öz   PDF
H. İbrahim KESKİN, Serdar KUM
 
Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Öz   PDF
Jale Nur ECE
 
Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Öz   PDF
Duygu MORAL, Hakkı KİŞİ
 
Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: 1 Deniz Taşımacılığı İşletmelerinde Maliyetleri Etkileyen Faktörler ve Sefer Maliyetleri Öz   PDF
Metin SABAN, Gülay GÜLERÇİN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BROKER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN KRİTER SKORLARININ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Yücel ÖZTÜRKOĞLU, Aylin ÇALIŞKAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Serkan ÖTER, Mustafa Serdar AYAN
 
Toplam 96 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1309-4246