Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

130.791 53.744

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt: 18 / Sayı: 2

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA YABANCI SAHİPLİK YOĞUNLUĞUNUN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE VE ALMANYA ÖRNEKLERİ PDF
Gülşah KULALI
HOLLANDA TİPİ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE BİR İNTERNET TABANLI İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI ANALİZİ VE MARKOV ZİNCİRİ UYGULAMASI PDF
Elif BOZ ULUTAŞ, Hasan BOZTOPRAK, Gül GÖKAY EMEL
AHP-VIKOR ENTEGRE YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜ UYGULAMASI PDF
İsmail KARA, Fatih ECER
İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Derya ATLAY IŞIK, Ali Ender ALTUNOĞLU
RELATIONSHIP BETWEEN WEB BASED USER INNOVATION TOOLS AND FIRMS’ INNOVATIVENESS PDF (English)
Banu ATREK, Burcu İLTER, Güzin ÖZDAĞOĞLU
TRAVMATİK SÜREÇLERDE YAŞANAN SAHİPLİK KAYIPLARI VE BENLİK AŞINMASI PDF
Sonyel OFLAZOĞLU, Şenay SABAH
ANTALYA KESME ÇİÇEK İHRACATÇILARININ KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ PDF
Nurcan AKBAŞ, Fulya SARVAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1308-0911