Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

105.419 46.410

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt: 18 / Sayı: 1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

BORSA İSTANBUL’DA PAY SENEDİ GETİRİLERİ İLE İŞLEM HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Oktay TAŞ, Kaya TOKMAKÇIOĞLU, Gökben ÇEVİKCAN
TÜRKİYE’DE PETROL TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL SINIR TESTİ VE NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Muhammed Şehid GÖRÜŞ, Kumru TÜRKÖZ
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE NORMATİF İŞLEVİ PDF
Uğur SAMANCI
TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN VARK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ: LİSANS VE ÖN LİSANS KARŞILAŞTIRMASI PDF
Pınar IŞILDAR, Erdem AKTAŞ, Osman Avşar KURGUN
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ PDF
Selin ÇAVUŞOĞLU, Sevinç KÖSE
SOSYAL SERMAYE VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRTÜLÜ BİLGİ PAYLAŞIMI DAVRANIŞININ ARACILIK ETKİSİ: SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Özlem YAŞAR UĞURLU
İŞYERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ SPOR VE FİZİKSEL ETKİNLİK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ PDF
Süleyman Murat YILDIZ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1308-0911