Türkiye'de döviz piyasası müdahalelerinin sterilizasyon maliyeti

BALAYLAR Nilgün ACAR
913 611

Öz


Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de 2000'li yıllarda döviz rezervlerinde önemli artışlar dikkat çekmektedir. 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan finansal krizlere karşı bir önlem olarak getirilen rezerv biriktirme önerisi döviz piyasalarına müdahaleleri de beraberinde getirmiştir. Ancak döviz piyasasına yapılan müdahalelerinin Merkez Bankalarının enflasyon hedeflemesi uygulamaları ile çelişen etkiler yaratması, sterilizasyon politikasını kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla yüksek döviz rezervi bulundurmanın maliyetine ayrıca sterilizasyonun maliyeti de eklenmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de döviz piyasasına yapılan müdahalelerin sterilizasyon düzeyi ve uygulanan sterilizasyon politikasının maliyeti hesaplanmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.