Yayın politikası

Odak ve kapsam

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Dergi yılda en az bir kere elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.
 • Makalelerde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.
 • Yayınlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla değerlendirilmeye alınır.
 • Yayınlanması kabul edilen makaleler için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanarak elektronik ortamda .pdf uzantılı olarak dergi editörlüğüne gönderilir.
 • Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
 • Makaleler derginin web sayfasından kullanıcı girişi yapılarak sisteme yüklenebilir veya doğrudan dergi editörlüğünün e-mail adresine gönderilebilir.
 • Makalelerin yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır.
 • Dergiye gönderilen makalelerin, dergi kurallarına göre düzenlenerek elektronik ortamda yayınlanabilir hale getirilmiş olması gerekir. Yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmek üzere yazara iade edilir.
 • Yazarlar, makalelerini yayınlatmak üzere İleri Teknoloji Bilimler Dergisine göndermekle, telif haklarını İleri Teknoloji Bilimler Dergisine devretmiş olurlar.
 • Dergide yayınlanan makalelerin bilimselliği, içeriği, dili vb. konularda tüm sorumluluk yazarlara aittir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak yaygın olarak kullanılan diğer dillerde yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
 • Dergi yılda en az bir kere elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.
 •  Makalelerde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.
 • Yayınlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla değerlendirilmeye alınır.
 • Yayınlanması kabul edilen makaleler için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanarak elektronik ortamda .pdf uzantılı olarak dergiye gönderilir.
 • Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İletişim sürecinde oluşabilecek olumsuzluklarda İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi sorumluluk kabul etmez.
 • Doğrudan dergi e-mail adresine gönderilebilir.
 • Makalelerin yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
 1. Araştırma yöntemi,
 2. Orijinallik ve/veya güncellik,
 3. Konu bütünlüğü,
 4. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
 5. Bilimsel özgünlüğü,
 6. İlgili bilim dalının terminolojisine hâkimiyeti,
 7. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,
 8. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,
 9. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
 10. Alanına sağladığı katkı
 11. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 


ISSN: 2147-3455