ALÜMİNYUM HONEYCOMB YAPILARDA DARBE KUVVETLERİNİN OPTİMİZASYONU

Harun AKKUŞ, Hayrettin Düzcükoğlu, Ömer Sinan Şahin
1.959 923

Öz


Bu çalışmada alüminyum honeycomb yapıların darbe davranışlarına yönelik bir Taguchi modeli oluşturulmuştur. Üç bağımsız değişken (hücre genişliği, hücre yüksekliği ve yapıştırıcı) kullanılarak, bağımlı değişkene(darbe kuvvetleri) etkisi Taguchi karışık dizayn L16 (4*1 2*2) ortogonal dizi ile oluşturulan deney listesine göre düşük hız darbe deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneylerde darbe sonucu absorbe edilen kuvvet değerleri ölçülmüştür. En yüksek en iyi çözüm yaklaşımına göre hücre genişliği için 6,78mm, hücre yüksekliği için 10mm ve yapıştırıcı olarak %1 çok duvarlı karbon nano tüp(mwcnt) takviyeli 1 1 2 faktörlerinde darbe kuvvet değerleri optimum seviyededir. Taguchi yöntemine göre diğer bir sonuçta darbe kuvvetleri üzerinde bağımsız değişkenlerin önem sırası hücre genişliği, hücre yüksekliği ve yapıştırıcı olarak elde edilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre seçilen bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni %95 güvenilirlikte açıklamaktadır.


Anahtar kelimeler


Epoksi, MWCNT, Alüminyum Bal Peteği, Düşük Hız Darbe deneyi, Taguchi Metodu

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abbadi A., Tixier, C., Gilgert, J. and Azari, Z., (2015). Experimental Study on The Fatigue Behaviour of Honeycomb Sandwich Panels with Artificial Defects, Composite Structures, 120, 394-405.

Aktay, L., Johnson, A.F. and Kröplin, B.H., (2008). Numerical Modelling of Honeycomb Core Crush Behavior, Engineering Fracture Mechanics, 75, 2616-2630.

Crupi V., Epasto, G. and Guglielmino, E., (2012). Collapse Modes in Aluminium Honeycomb Sandwich Panels Under Bending and Impact Loading, International Journal of Impact Engineering, 43, 6-15.

Asadi, M., Shirvani, H., Sanaei, E. and Ashmead, M., (2006). A Simplified Model To Simulate Crash Behavior of Honeycomb, Proceedings of the International conference on Advanced Design and Manufacture, 8-10 January, Harbin, China, 119-123.

Asadi, M., Walker, B. and Shirvani, H., (2008). Development of the Advanced Finite Element Model For odb Impact Barrier, LSDYNA User Conference, Japan.

Zhou, G. and Hill, M.D., (2009). Impact Damage and Energy Absorbing Characteristics and Residual In-Plane Compressive Strength of Honeycomb Sandwich Panels, Journal of Sandwich Structures and Materials, 11, 329-356.

Tan, Ö. and Zaimoğlu, A.Ş., (2004). Çimento Enjeksiyonlarinda Kullanilan Katki Malzemelerinin Reolojik Özelliklere Etkilerinin Araştirilmasi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10 (2), 275-281.

Asiltürk, İ. and Akkuş, H., (2011). Determining the Effect of Cutting Parameters on