100Cr6 RULMAN ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU

Sıtkı AKINCIOĞLU, Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN
2.904 717

Öz


Yüzey pürüzlülüğü, birbiriyle etkileşim içinde olan makine parçalarının iş verimini ve ömrünü önemli derecede etkilemektedir. İşlenen malzeme, kesici takım, kesme parametreleri gibi yüzey pürüzlülüğünü etkileyen birçok parametre vardır. Bu sebeple işleme parametrelerinin optimize edilerek, uygun işleme şartlarının ortaya konulması son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 100Cr6 rulman çeliğine kuru işleme şartlarında, tornalama işlemi uygulanmıştır. İşleme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülükleri araştırılarak, optimum işleme şartları tespit edilmiştir. Sonuçların kabul edilebilir değerde çıkmasına yardımcı olacağı ve optimal sonuçlara ulaşılmada zaman ve maliyetten tasarruf için Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Deneyler Taguchi L9 dikey dizilimine göre yapılmış ve deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranları kullanılmıştır. Taguchi optimizasyonuyla, optimum yüzey pürüzlülüğü değerleri belirlenmiştir. Doğrulama deneyleri yapılarak, 100Cr6 rulman çeliğinin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü optimizasyonun başarıyla uygulandığı görülmüştür. 100Cr6 rulman çeliği için optimum işleme parametreleri, (T2) talaş kırıcı formlu kesici takım, 0,3 mm/dev (f) ilerleme hızı ve 160 m/dak (Vc) kesme hızı olarak belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF