BASINÇ ÜLSERİNİN ÖNLENMESİNDE KULLANILMAK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN BİR MATEMATİKSEL MODEL

Fadime ÖGÜLMÜŞ DEMİRCAN, İbrahim YÜCEDAĞ, Metin TOZ, Süleyman ÇAKICI, Serdar GEDİK
2.480 691

Öz


Basınç ülseri, yatan hastalarda hareketsizlikten dolayı oluşan yaraya denilmektedir. Tüm dünyada yatan hastaları tehdit eden ciddi bir sorundur. İleri boyutlara gelindiğinde tedavisi imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle basınç ülserinin önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, yatak yaralarının önlenmesi veya oluşumunun geciktirilmesi amacıyla yara oluşmasında etkili olan basınç, nem ve sıcaklık parametrelerinin yanı sıra ıslaklık parametresi de göz önünde bulundurularak bir şilteye ait matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel model ve simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak her bir şilte hücresi için yatak yarası oluşma riski hesaplanmıştır. Bu model sayesinde ülkemizde önemli bir sağlık problemi olan basınç ülserlerinin önlenmesine katkı sağlanması ve bu sayede hastaların basınç ülserlerine bağlı hastanede yatma sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir.

Tam metin:

PDF