BAZI AĞAÇ KABUK EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Özlem ÖZGENÇ, Sefa DURMAZ, Süleyman KUŞTAŞ, Emir ERİŞİR
1.718 489

Öz


Ağaç kabuğu kimyasal maddeler için potansiyel bir kaynak olarak bilinmektedir. Bu nedenle, günümüzdeki ağaç kabuğu ile ilgili kimyasal madde araştırmaları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada ise; sarıçam ve doğu ladini ağaç kabukları kullanılmış ve TAPPI standardına göre gerçekleştirilen alkol benzen ekstraksiyon yöntemi ile ağaç kabuklarından elde edilen maddelerden üç farklı konsantrasyonda emprenye çözeltisi hazırlanmıştır. Ağaç kabuklarının TAPPI standartlarına göre ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilerek, sarıçam ve doğu ladini ağaç kabuklarındaki ekstraktif madde miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca, bu kabukların %1’lik sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü belirlenmiştir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış ağaç kabuk ekstraktlarının Trametes versicolor ve Coniophera putuena mantarlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Testler sonrasında elde edilen sonuçlar, istatistiksel analizler yapılarak değerlendirilmiştir.

Tam metin:

PDF