ÇOK SİLİNDİRLİ BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA EMME MANİFOLDUNUN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

Metmet Ali Biberci, Tevfik Ataman, Engin Gedik, Mustafa Bahattin Çelik
1.654 436

Öz


Motorun değişken performans ihtiyacına bağlı olarak tüm yük ve hızlarda silindirlerin yeterli miktarda hava ile beslenmesine imkân sağlanmalıdır. Emme manifoldunun temel görevi, motor için gerekli olan taze yakıt hava karışımını yanma odasına taşımaktır. Hava emme sisteminde hava akışına gösterilen direncin azaltılması performansın iyileştirilmesi bakımından önemli olmaktadır. Her bir silindirin emme işlemi süresince hacminin değişmesinden dolayı emme manifoldu içerisinde basınç sürekli değişir. Ayrıca supap açılırken alan değişmesi, gaz akışının düzensiz olmasına neden olur.

 

Belirtilen bu etkiler dikkate alınarak yapılan bu çalışmada; manifold içerisindeki değişen basınç, hız vb. gibi temel akış parametreleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi ile sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal çözümlemede Sonlu Hacimler Metoduna dayalı çözüm yapan ANSYS Fluent 15.0 yazılımı kullanılmıştır. Kararlı durum ve standart k-ɛ türbülans modeli kullanılarak yapılan analizler 6 silindirli, doğal emişli ve buji ateşlemeli bir motorun emme manifoldu için gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar temel akış parametreleri olan basınç ve hız değişimleri cinsinden detaylı bir şekilde tartışılmış ve grafikler halinde sunulmuştur

Tam metin:

PDF