COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DÜZCE BÜYÜK MELEN ÇAYI TAŞKIN HARİTASININ OLUŞTURULMASI

Ayhan Şamandar, Ömer Genç
1.788 456

Öz


Batı Karadeniz Bölgesi’nde 1998 yılında gerçekleşen büyük miktardaki yağışlar ciddi taşkınlara yol açmıştır. Taşkın riski bulunan bölgeler için Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanılması ve buna göre önlem alınması büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma ile Hec-Ras, Hec-Georas ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) yardımı ile Düzce İli, Gölyaka İlçesi Büyük Melen Çayı için taşkın risk haritası oluşturulacaktır. Büyük Melen Çay’ının ıslahtan önce ve sonraki durumlarının taşkın analizleri, Türkiye Acil Taşkın ve Deprem İyileştirme (TEFER)’deki veriler ve batimetrik harita yardımıyla yapılarak su altında kalabilecek kısımların haritası oluşturulacaktır

Tam metin:

PDF