BİR KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACININ ŞEBEKE BAĞLANTILI PV SİSTEMLE TASARIMI, EKONOMİK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM : DÜZCE İLİNDE BİR KONUT UYGULAMASI

Hasan Biberoğlu, Tuba Pala
1.771 351

Öz


Bu çalışmada Düzce ili Konuralp Mahallesinde yer alan bir konutun elektrik tüketim maliyetinin, şebekeye bağlı bir PV sistem kurulumu yapıldıktan sonraki enerji tüketim maliyetiyle karşılaştırılması ele alınmıştır. Ayrıca analiz ve hesaplamalarda gerçek değerler elde edilebilmesi için Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin(NASA) resmi internet sitesinden karşılaştırmalı olarak bölgeye özgü değerler ve EPDK' nın kwh başına Türk lirası cinsinden tüketim bedeli kullanılmıştır. İlgili değerler kullanılarak bölgenin aylık ve yıllık toplam ışınım miktarı ve bunun o bölgedeki PV yolla elde edilecek elektriksel güç değerleri hesaplanacak ve sistem kurulum maliyetinin kendisini ne kadar sürede amorti edeceği örnek olarak hesaplanmıştır

Tam metin:

PDF