COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTİ: DÜZCE ÖRNEĞİ

Ümit Yurt, Murat Tabanoğlu, Ömer Genç
2.124 356

Öz


Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak yapılan düzenlemeler bilgi ve belgelere ulaşım hızının artmasını beraberinde getirmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) de bu teknolojiye paralel olarak gelişmiştir. CBS ile gayrimenkul değerlemeye altlık oluşturacak sayısal haritalar ve planların yanı sıra sözel verilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerin birbirleri ile ilişkilendirilerek CBS sistemine girilmesi, gayrimenkul değerleme işleminin hızlı bir şekilde tamamlanmasında zaman kazandıracak ve tercih sebebi olacaktır. Ülkemizde dar bütçeli bireylerin konut sahibi olma düşüncesi, finans kuruluşlarının uzun vadeli kredi olanakları sayesinde hayata geçmiştir. Finans kuruluşları gayrimenkul değerleme şirketlerinden hizmet satın alarak gayrimenkullere değer biçtirmekte, gerçek ve tüzel kişilere bu hizmeti sunmaktadır. Piyasadaki gayrimenkul alım-satımını doğrudan ilgilendiren bu işlem gayrimenkulün resmi daire araştırmaları, piyasa araştırmaları, yer tespiti ve değer tespiti aşamaları ile tamamlanmaktadır. Gayrimenkul değerleme hizmeti, aracı finans kuruluşları olmaksızın bireylerin talepleri doğrultusunda da verilebilmektedir. Değerleme aşamasında, değerleme süresi, kalitesi ve doğru değer tespiti bu ölçütlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada sayısal haritalar sözel verilerle ilişkilendirilerek, Coğrafi Bilgi Sisteminin gayrimenkul değerleme süresini hızlandırmadaki katkısı araştırılacaktır

Tam metin:

PDF