ANADOLU BEJİ MERMERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

M. Mustafa Önal, Seda Çellek
1.496 377

Öz


Zengin mermer yataklarına ve işletme endüstrisine sahip Kırşehir yöresinden alınan “Anadolu Beji” mermerine ait numuneler, laboratuvarda deney standartlarına uygun  (5x5x5 cm) getirilmiş ve laboratuvarda yapılan deneyler ile basınç dayanım özellikleri tespit edilmiştir. Çalışmada farklı yükleme hızlarında mermer numunelerinin tek eksenli basınç dayanımlarında meydana gelen değişiklikler belirlenmiştir. Anadolu Beji mermerinin ortalama özgül ağırlık değeri 2,7, ağırlıkça su emme değeri en çok %0,25 ve don sonrası ağırlık kaybı değeri en çok %0,3 olarak belirlenmiştir. Bu değerler TS 2513’ deki sınır değerleri sağlayarak Anadolu Beji mermerinin doğal yapı taşı ve kaplama taşı olarak kullanılabileceğini göstermektedir

Tam metin:

PDF