Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi

Y Deniz ARIKAN
2.597 1.742

Öz


Bu çalışmanın amacı Öğretmenlik Uygulaması dersinde bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri düzeylerini belirlemektir Çalışma 2009 2010 akademik yılı bahar yarıyılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı Öğretmenlik Uygulaması dersine kayıtlı 42 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir Çalışmada veriler öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu kullanılarak gözlem tekniği ile elde edilmiştir Öğretmen adaylarının yeterlik düzeyleri alan bilgisi alan eğitimi bilgisi planlama öğretim süreci sınıf yönetimi iletişim değerlendirme ve diğer mesleki yeterlikler açısından incelenmiştir

Tam metin:

PDF