9 12 YAŞ ÇOCUKLARININ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Serap DEMİRİZ, İlkay ULUTAŞ
1.741 3.035

Öz


Bu araştırma cinsiyet kardeş sayısı anne ve baba öğrenim düzeyi annenin çalışma durumu ve anne baba mesleği gibi değişkenlerin çocukların durumluk sürekli kaygı puanlarında farklılığa neden olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır Çalışmanın örneklemine Ankara ilinde bulunan ilköğretim okullarına devam eden 9 yaşından 300 12 yaşından 300 olmak üzere toplam 600 çocuk alınmıştır Çocuklara yüzyüze görüşme yöntemi ile “Çocuklar İçin Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri” uygulanmıştır Araştırma sonucunda kız çocuklarının durumluk sürekli kaygı puan ortalamalarının erkek çocukların durumluk sürekli kaygı puan ortalamalarından yüksek olduğu çocukların kardeş sayısı arttıkça durumluk sürekli kaygı düzeylerinin arttığı anne ve baba öğrenim düzeyi arttıkça durumluk sürekli kaygı düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir

Tam metin:

PDF