BAŞAÇIKMA STRATEJİSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN OLUŞTURULMASI

Ferda AYSAN
1.253 4.395

Öz


Bu çalışmada orijinal Başaçıkma Stratejisi Ölçeği’nin BSÖ Türkçe formunun oluşturulması ve dilsel eşdeğerliliğin sınanması amaçlanmıştır Türkçe çevirisi yapılan ölçeğin çeviri geçerliği çalışması için Türkçe ve İngilizce yi iyi bilen 118 üniversite ve lise öğrencisi teste alınmıştır Elde edilen bulgular Türkçe ve İngilizce olarak verilen ölçeklerin dil yönünden eşdeğerlik gösterdiği şeklinde yorumlanmıştır

Tam metin:

PDF