Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Günlük Yaşam Özellikleri, Günlük Oyun Etkileşimleri, Problem Davranışlar ve İletişim Stillerine İlişkin Görüşleri

Gökhan TÖRET, Selda ÖZDEMİR, Ömür GÜREL SELİMOĞLU, Ufuk ÖZKUBAT
2.585 1.972

Öz


Bu araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin, çocuklarının yer aldığı günlük yaşam rutinlerine yönelik deneyimleri ve çocuklarının sahip olduğu sosyal etkileşim ve iletişim becerileri ile sergiledikleri problem davranışlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan birincil bakım veren durumundaki 50 ebeveyn ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, günlük yaşam özellikleri açısından bazı ebeveynlerin, tüm günlerini çocuklarına adayarak geçirme ve daha az dinlenme süresine sahip olma ile günlük meşguliyetlerinin daha fazla olması biçiminde günlük yaşam özelliklerine sahip oldukları belirlenmiştir. Problem davranışlar ve tekrarlayıcı-yineleyici davranışlar açısından ise ebeveynlerin büyük çoğunluğu, çocuklarının günlük yaşamı olumsuz etkileyici bir problem davranış veya stereo-tipik davranışa sahip olduğunu bildirmişlerdir. İletişim stilleri açısından, ebeveynlerin önemli bir çoğunluğunun, dil ve iletişim özellikleri bakımından, kendileri ve kardeşleri ile iletişim kurarken yoğun olarak jest ve sesleri kullandıkları; en sık olarak çocuklarının akranları ile olan etkileşimlerinde, iletişim yetersizliği sergiledikleri yanıtları elde edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen, derinlemesine ebeveyn görüşleri, ilgili nitel araştırmalar doğrultusunda tartışılmış ve gelecekte yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler


Otizm, ebeveyn görüşleri, günlük yaşam özellikleri, oyun etkileşimi, problem davranışlar, iletişim stilleri.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12984/eed.12243

Referanslar


Abbeduto, L., Seltzer, M.M., Shattuck, P., Krauss, M.W., Orsmond, G., Murphy, M.M. (2004). Psychological well-being and coping in mothers of youths with autism, down syndrome, or fragile X syndrome. American Journal on Mental Retardation, 109(3), 237-254.

Adamson, L.B., McArthur, D., Markov,Y., Dunbar, B. ve Bakeman, R. (2001). Autism and joint attention:Young children’s responses to maternal bids. Journal of Applied Developmental Psychology, 22, 439–453.

Adamson, L.B., Bakeman, R., Deckner, D.F. ve Nelson, P.B. (2012). Rating parent-child interactions: Joint engagement, communication dynamics, and shared topics in autism, down syndrome, and typical development. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(12), 2622-2635.

Alqahtani, M.M.J. (2012). Understanding autism in Saudi Arabia: A qualitative analysis of the community and cultural context. Journal of Pediatric Neurology, 10, 15-22.

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2001). Psikiyatride hastalıkların tanımlanması ve sınıflandırılması el kitabı (Çev. Köroğlu E.) (4. Baskı). (DSM-IV-TR). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001. (Özgün çalışma, 2000)

Beuker, K.T., Schjİlberg, S., Lie, K.K., Donders, R., Lappenschaar, M., Swinkels, S.H. ve Buitelaar, J.K. (2013). The structure of autism spectrum disorder symptoms in the general population at 18 months. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43, 45-56.

Bodfish, J.W., Symons, F.J., Parker, D.E. ve Lewis, M.H. (2000). Varieties of repetitive behavior in autism: Comparisons to mental retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 237-243.

Boyd, B.A. (2002). Examining the relationship between stress and lack of social support in mothers of children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 17(4), 207-215.

Boyd B.A., Conroy, M.A., Asmus, J.M. ve McKenney, E.L.W. (2011). Direct observation of peer-related social interaction: Outcomes for young children with autism spectrum disorders. Exceptionality, 19 (2), 9410

Brewin, B. J., Renwick, R. ve Schormans, A. F. (2008). Parental perspectives of the quality of life in school environments for children with asperger syndrome. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 23(4), 242-252.

Brady, N., Skinner, D., Roberts, J. ve Hennon, E. A. (2006). Communication in young children with fragile X syndrome: A qualitative study of mothers’ perspectives. American Journal of Speech Language Pathology, 15, 353-364.

Brobst, J., Clopton, J., Hendrick, S., (2009). Parenting children with autism’s spectrum disorders: The couple’s relationship. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24, 38-49.

Bruckner, C.T. ve Yoder, P. (2007). Restricted object use in young children with autism: Definition and construct validity. Autism, 11, 161–171.

Cavkaytar, A., Batu, S. ve Çetin-Beklan, O. (2008). Perspectives of Turkish mothers on having a child with developmental disorders. International Journal of Special Education, 23, 101-109.

Charman, T. (1997). The relationship between the joint attention and pretend play deficit in autism. Development and Psychopathology, 9, 1-16.

Conti-Ramsden, G., Botting, N. ve Durkin, K. (2008). Parental perspectives during the transition to adulthood of adolescents with a history of specific language impairment (SLI). Journal of Speech, Language and Hearing Research, 51, 84-96.

Daniels, J.L., Forssen., U., Hultman, C.M., Cnattingius, S., Savitz, D.A., Feychting, M. ve Sparen P. (2008). Parental psychiatric disorders associated with autism spectrum disorders in the offspring. Pediatrics, 5, 1357-1362.

Diken, I. H. (2012). Türk annelerinin ve özel gereksinimli çocuklarının etkileşimsel davranışlarının araştırılması: Erken müdahaleye yönelik öneriler (An exploration of interactional behaviors of Turkish mothers and their children with special needs: Implications for early intervention practices). Eğitim ve Bilim, 37, 16

Dominick, K.C., Davis, N.O., Lainhart, J., Tager-Flusberg, H. ve Folstein, S. (2007). Atypical behaviors in children with autism and children with a history of language impairments. Research in Developmental Disabilities, 28, 145–162.

Doussard-Roosevelt, J.A., Joe, C.M., Bazhenova, O.V. ve Porges, S.W. (2003). Mother-child interaction in autistic and nonautistic children: Characteristics of maternal approach behaviours and child social responses. Development and Psychopathology, 15, 277–295.

El-Ghoroury, N.H. ve Romanczyk, R.G. (1999). Play interactions of family members towards children with autism. Journal of Autism and Developmental Disabilities, 29(3), 249-258.

Ekas, N. V. ve Whitman, T. L. (2010). Autism symptom topography and maternal socioemotional functioning. American Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 115, 234–249.

Gold, N. (1993). Depression and social adjustment in siblings of boys with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23, 147–163. Gray, D.E. (2002). Ten years on: A longitudinal study of families of children with autism. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 27(3), 215-222.

Gray, K., Caroline, K., Taffe, J., Brereton, A., Stewart., E. ve Bruce, T. (2012). Trajectory of behavior and emotional problems in autism. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 117(2), 121-133.

Hall, H.R. ve Graff, J.C. (2012). Maladaptive behaviors of children with autism: Parent support, stress, and coping. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 35(3-4), 194-214.

Hannah, L. (2001). Teaching young children with autism spectrum disorders to learn: A practical guide for parents and staff in general education classrooms and preschools. Shawnee Mission, KS: Autism Asperger Publishing Company.

Hastings, R.P. (2003). Behavioral adjustment of siblings of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 99-104.

Hastings, R.P. ve Brown, T. (2002). Behavior problems of autistic children, parental self-efficacy and mental health. American Journal on Mental Retardation 107, 222–232.

Hebert, E.B. ve Koulouglioti, C. (2010). Parental beliefs about cause and course of their child’s autism and outcomes of their beliefs. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 33, 149-163.

Hines, M., Balandin, S. ve Togher, L. (2012). Buried by autism: Older parents' perceptions of autism. Autism, 16, 15-26.

Ho, B.P.V., Stephenson, J. ve Carter, M. (2012). Anger in children with autism spectrum disorder: Parent’s Perspectives. International Journal of Special Education, 27, 14-32.

Hock, R.M., Timm, T.M. ve Ramisch, J.L. (2011). Parenting children with autism spectrum disorders: A crucible for couple relationships. Child & Family Social Work, 17, 406-415.

Hodapp, R.M. (1999). Indirect effects of genetic mental retardation disorders: Theoretical and methodological issues. International Review of Research in Mental Retardation, 22, 27-50.

Honey, E., Leekam, S., Turner, M. ve McConachie, H. (2007). Repetitive behaviour and play in typically developing children and children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1107–1115.

Hoppe, S.E.(2005). Parent Perceptions: Communication, Interaction, and Behavior in Autism. Teaching Exceptional Children Plus, 1, 14-25.

Jackson, C.T., Fein, D.,Wolf, J., Jones, G., Hauck, M.,Waterhouse, L. ve Feinstein, C. (2003). Responses and Sustained Interactions in Children with Mental Retardation and Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 115–121.

Jarbrink, K., Fombonne, E. ve Knapp, M. (2003). Measuring the parental, service and cost impacts of children with autistic spectrum disorder: A pilot study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33(4), 395–402.

Kasari, C. ve Sigman, M. (1997). Linking Parental Perceptions to Interactions in Young Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27, 39–57.

Keenan, M., Dillenburger, K., Doherty, A., Byrne, T. ve Gallagher, S. (2010). The experiences of parents during diagnosis and forward planning for children with autism spectrum disorder. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(4), 390-397.

Landa, R. (2007). Early Communication Development and Intervention for Children with Autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, 16-25.

Leach, D. ve La Rocque, M. (2011). Increasing Social Reciprocity in Young Children with Autism. Intervention in School and Clinic, 46, 150-156. Lee, L., Harrington, R. A. ve Louie, B. B. ve Newschaffer, C. J. (2008). Children with autism: Quality of life and parental concerns. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(6), 1147-1160.

Lewis, M.H. ve Bodfish, J.W. (1998). Repetitive behavior disorders in autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4, 80–89.

Ludlow, A., Skelly, C. ve Rohleder P. (2012). Challenges faced by parents of children diagnosed with autism spectrum disorder Journal of Health Psychology 17(5): 702– 711.. Matherne, M. (2010). Daily routine, parental stress and behavior problems of children with autism (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Southeastern Louisiana University. Matson, J.L., Dempsey, T. ve Fodstad, J.C. (2009). Stereotypies and repetitive/restrictive behaviors in infants with autism and pervasive developmental disorder. Developmental Neurorehabilitation, 12, 122–127. Meirsschauts, M., Roeyers, H. ve Warreyn, P. (2011). The social interactive behaviour of young children with autism spectrum disorder and their mothers. Autism, 15, 43-64.

Meral, B.F. ve Cavkaytar, A. (2012). A Study on Social Support Perception of Parents who Have Children with Autism. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3, 124-135.

Mercer, L., Creighton, S., Holden, J.J.A. ve Lewis, M.E.S. (2006). Parental perspectives on the causes of an autism spectrum disorder in their children. Journal of Genetic Counseling, 15, 41–50.

Miniscalco, C.; Franberg, J.; Schachinger-Lorentzon, U.; Gillberg, C. (2012). Meaning what you say? Comprehension and word production skills in young children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 204-211.

Mundy, P., Sigman, M. ve Kasari, C. (1990). A longitudinal study of joint attention and language development in autistic children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 20, 115–128.

Mundy, P. ve Burnette, C. (2005). Joint attention and neurodevelopmental models of autism. İçinde F. R. Volkmar, R. Paul, A. Klin ve D. Cohen (Ed.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders, Vol. 1: Diagnosis, development, neurobiology, and behavior.(25th ed., pp.1-32). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Naber, F.B.A., Bakermans - Kranenburg, M.J., IJzendoorn, M.H. van, Swinkels, S.H.N., Buitelaar, J.K., Dietz, C., Daalen, E. Van, Engeland, H. van (2008). Play behavior and attachment in toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 857-866.

Nealy, C. E., O’Hare, L., Powers, J. D. ve Swick, D. C. (2012). The impact of autism spectrum disorders on the family: A qualitative study of mothers’ perspectives. Journal of Family Social Work, 15, 187–201.

Osborne, L.A. ve Reed, P. (2010). Stress and self-perceived parenting behaviors of parents of children with autistic spectrum conditions. Research in Autism Spectrum Disorders, 4, 405-414.

Osterling, J., Dawson, G. (1994). Early recognition of children with autism: A study of first birthday home videotapes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 247-257.

Özen, A., Çolak, A. ve Acar, Ç. (2002). Zihin özürlü çocuğa sahip annelerin günlük yaşamda karşılaştıkları problem davranışlarla ilgili görüşleri. Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 1-13.

Patterson, S., Smith, V. ve Jelen, M. (2009). Intervention practices for repetitive and stereotypic behaviour in individuals with autism spectrum disorder: A systematic review. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development, Denver, Colorado, USA.

Rao, P. A. ve Beidel, D. C. (2009). The impact of children with highfunctioning autism on parental stress, sibling adjustment, and family functioning. Behavior Modifications, 33(4), 437-451.

Rodger, S., Braithwaite, M. ve Keen, D. (2004). Early intervention for children with autism: Parental priorities. Australian Journal of Early Childhood, 29, 34-41.

Romski, M., Sevcik, R. A., Adamson, L.B., Smith, A., Cheslock, M. ve Bakeman, R. (2011). Parent perceptions of the language development of toddlers with developmental delays before and after participation in parent-coached langauge interventions. American Journal of Speech Language Pathology, 20, 111-118.

Roos, M, E., Mcduffie, S.A., Weismer, E.S., Gerhsbacher, A.M. (2008). A comparison of contexts for assesing joint attention in toddlers on the autism spectrum. Autism: The International Journal of Research and Practice, 12, 275-291.

Ross, P. ve Cuskelly, M. (2006). Adjustment sibling problems and coping strategies of brothers and sisters of children with autistic spectrum disorders. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 31, 77– 8

Russell, G. ve Norwich, B. (2012). Dilemmas, diagnosis and de-stigmatization: Parental perspectives on the diagnosis of autism spectrum disorders. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 17, 229-245.

Shaked, M. ve Yoram, B. (2006). Grappling with affliction: Autism in the Jewish Ultra Orthodox community in Israel. Culture, Medicine and Psychiatry, 30, 1-27.

Siller, M. ve Sigman, M. (2002). The behaviors of parents of children with autism predict the subsequent development of their children’s communication. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 77–8

Skinner, D., Correa, V., Skinner, M. ve Bailey, D. (2001). Role of religion in the lives of Latino families of young children with developmental delays. American Journal of Mental Retardation, 106, 297-313.

Smith, I. M. ve Bryson, S. E. (1994). Imitation and action in autism: A critical review. Psychological Bulletin, 2, 259-273.

Spiker, D., Boyce, G.C. ve Boyce, L. K. (2002). Parent‐child interactions when young children have disabilities. International Review of Research in Mental Retardation, 25, 35‐70.

Steyaert, J.G ve De la Marche, W. (2008). What's new in autism?. European Journal of Pediatrics, 167(10), 1091-101.

Stoner, J.B., Jones Bock, S., Thompson, J.R., Angell, M.E., Heyl, B.S. and Browley, E.P. (2005). Welcome to our world: Parent perceptions of interactions between parents of young children with ASD and education professionals. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 20(1), 39-51.

Szatmari, P., Bryson, S.E., Boyle, M.H., Streiner, D.L. ve Duku, E. (2003). Predictors of outcome among high funtioning children with autism and Asperger syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(4), 520–528.

Tsai, W., Tsai, J., Shyu, Y.L. (2008). Integrating the nurturer-trainer roles: Parental and behavior/symptom management processes for mothers of children with autism. Social Science and Medicine. 67(11), 798-1806.

Turnbull, A.P. ve Ruef, M. (1997). Family perspectives on inclusive lifestyle issues for people with problem behavior. Exceptional Children, 63, 211-2

Turnbull, A., Turnbull, R. ve Wehmeyer, M.L. (2007). Exceptional lives. Special education in today’s schools (5.Baskı). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Turner M. A. (1999). Repetitive behavior in autism: A review of psychological research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 839–849.

Ungerer, J.A. ve Sigman, M. (1981). Symbolic play and language comprehension in autistic children. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 20, 318–37.

Van Berckelaer-Onnes, I. A. (2003). Promoting early play. Autism, 7(4), 415–423. Venker, C., McDuffie, A., Ellis Weismer, S. ve Abbeduto, L. (2011). Increasing verbal responsiveness in parents of children with autism: A pilot study. Autism, 16(6), 568-585.

Williams, P.G., Sears, L.L. ve Allard, A. (2004). Sleep problems in children with autism. Journal of Sleep Research, 13, 265-268.

Wilke, A.E., Tarbox, J., Dixon, D.R., Kenzer, A.L., Bishop, M.R. ve Kakavand, H. (2012). Indirect functional assessment of stereotypy in children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 824-828.

Zwaigenbaum, L., Bryson, S., Rogers, T., Roberts, W., Brian, J. ve Szatmari, P. (2005). Behavioral manifestations of autism in the first year of life. International Journal of Developmental Neuroscience, 23, 143–155.