Ege Eğitim Dergisi

591.640 378.887

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizin yayın dili TÜRKÇE'dir. 

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Not. 

Dergimiz 2015 yılından itibaren ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

2016 yılında itibaren yayınlanacak  makalelerde, İngilizce geniş özet istenecektir.

!!! ÖNEMLİ DUYURU !!!  

Dergipark Dergi Yönetim Sisteminin değişmesinden dolayı makalelerinizi 01.12.2016 tarihinden itibaren http://dergipark.gov.tr/egeefd adresinden yüklemeniz gerekmektedir. 

Sahibi
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Alan Editörleri
Doç. Dr. Esin ŞAHİN PEKMEZ
Yrd. Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ
Yrd. Doç. Dr. Tarık KIŞLA
 

Danışma Kurulu
Hakem Kurulu
Yayın İlkeleri
Yazım İlkeleri
Güncel Sayi

DANIŞMA KURULU ^

Prof. Dr. Aykut Ceyhan (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Çağlayan Dinçer (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdinç Duru (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Işıl Ünal (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşare Aktaş (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Kamil İşeri (Niğde Üniversitesi)
Doç. Dr. Sabri Kocakülah (Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr. Yusuf Cerit (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

HAKEM KURULU ^

Prof. Dr. Abbas Türnüklü (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Alim Kaya (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydoğan Atkut Ceyhan (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Sibel Türküm (Anadolu Üinversitesi)
Prof. Dr. Diğdem Siyez (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan Günay (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Elif Türnüklü (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdal Toprakçı (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Feride Bacanlı (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Galip Yüksel (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülşen Leblebicioğlu (Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya Gür (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya Yılmaz (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay (ODTÜ)
Prof. Dr. Melek KALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Merih Tekin Bender (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilay Bümen (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Necla Turanlı (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ragıp Özyürek (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma Yel (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet Bayram (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ümit Girgin (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Vedat Özsoy (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşar Özbay (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeynep Hamamcı (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Özdemir (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Alper Başbay (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Arif Özer (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Asım Çivitçi (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslı Uz Baş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze-Kavas (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Baki Duy (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Cem Ali Gizir (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Esra Bukova Güzel (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Feza Orhan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Gül Ünal Çoban (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Günay Balım (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan Atılgan(Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil Yurdugül (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Gürgür (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Işıkhan Uğurel (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Kerim Gündoğdu (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Levent Deniz (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Makbule Başbay (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Özkartal (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Doç. Dr. Melek Şahan (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Meliha Tuzgöl Dost (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Meral Güven (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat Balkıs (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat Sağlam (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Uslu (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Naciye Aksoy (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Nazli Gökçe (Anadolu Üniversitesiersitesi)
Doç. Dr. Nazmiye Çivitçi (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Nesrin Özdener Dönmez (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer Faruk Şimşek (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Doç. Dr. Önder Sünbül (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Özlem Karaırmak Tekdurmaz (Bahçeşehir Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar Çavaş (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Rabia Sarıkaya (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Sadi Seferoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Semra Sütgibi (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Suat Türkoğuz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Şahin Kapıkıran (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Şakire Ocak (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Şerife Terzi (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahsin İlhan (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Taner Altun (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Tolga Erdoğan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Tuncay Öğretmen (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Yasemin Koçak Usluel (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Zahide Yıldırım (ODTÜ)           
Doç. Dr. Zekeriya Nartgün (Abant İzzet Baysal)
Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya (Ege Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Avşar Ardıç (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aydan Ordu (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aysel Esen Çoban (Başkent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Barış Yaka (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bayram Çetinkaya (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak (Anadolu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bülent Telef (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kan (Fırat Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Didem Koşar (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Dilek Gençtanırım (Ahi Evran Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş Atalar (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Duygu Sönmez (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ezgi Özeke Kocabaş (Mimar Sinan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gülfidan Can (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Güneş Yavuz (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şahan (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hülya Gölgesiz Gedikler (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kılıç (Yeditepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kemal Altıparmak (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mana Ece Tuna (TED Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ocak (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Teyfur (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mine Aladağ(Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Altun (Sakarya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özekes (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nalan Okan Akın (Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Necla Köksal (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Neşe Güler (Sakarya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nuray Mamur (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nursel Topkaya (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Onur Dönmez (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Öykü Özü Cengiz (Gediz Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Yaşar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Serkan Denizli (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Semiha Kula Ünver (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Çırak Karadağ (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akkan (Gümüşhane Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Tonbul (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Y. Deniz Arıkan (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kurtyılmaz(Anadolu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ayvaz Tuncel (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Ömer Şimşek (Dicle Üniversitesi)


YAYIN İLKELERİ ^

1. Ege Eğitim Dergisi'nde eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

2. Dergiye sunulan yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Çeviri yazılarda, yazıyı çeviren ve dergiye veren kişi tüm gerekli izinleri almış ve -gerekiyorsa- telif hakkı kullanımı için gereken ödemeyi yapmış olmalıdır. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Her sayıda en fazla bir adet çeviri ya da derleme yazıya yer verilir. Ancak, öncelik araştırma yazılarına verilmek koşulu ile, özel durumlarda yayın kurulu ve editör kararı ile çeviri ve derleme türü yazılarına bir sayıda birden çok yer verilebilir.

3. Ege Eğitim Dergisi'ne gönderilen, dergi kapsamı ve yazım ilkelerine uygun olan ve yayın kurulunun onayından geçen her yazı ilgili alanda uzman iki hakeme gönderilir. Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için, iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak, yayın kurulu ve/veya editör tarafından yazının dergide yayımlanması konusunda karar verilir. Yazar(lar), hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından benimsenmezse, yazar(lar)ın gerekçeli mektubuna bağlı olarak, bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayımlamamak konusunda derginin Yayın Kurulu yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca editör sağlar. Bilimsel objektif değerlendirmenin yapılması için; yazar(lar) yazıyı değerlendiren hakemleri, hakem(ler) de yazı sahibi yazar(lar)ı bilmezler. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluluğu editöre aittir. Editör bu konuda mahkemeler dışında üçüncü kişilere kesinlikle bilgi vermez.

4. Yazılardaki tüm değişiklikler yazar(lar)ı tarafından yapılır. Son şekli verilen ve yayıma hazırlanan yazılar üzerinde yazar(lar)ca bir değişiklik yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun yazısının yayınlanmasından vazgeçen yazar(lar), yazısını başvurusundan itibaren en çok on gün içinde geri çekebilir. Yazının yayımlanmak üzere kabulünden sonra, bütün yayın hakları Ege Eğitim Dergisi'ne aittir.

5. Ege Eğitim Dergisi; bilimsel ilkelere, etik kurallara ve insan haklarına saygılı bir dergidir. Dergiye gönderilen her yazı için yazar(lar)a; yazının ulaşması, yayın kurulu değerlendirilmesi, hakeme gönderilmesi, hakem değerlendirme sonucu gibi her türlü gelişme geciktirilmeden bildirilir.

 

YAZIM İLKELERİ ^

Başlık

Başlık 12 kelimeyi aşmamalıdır. Yazar adıyla birlikte çalışmanın gerçekleştirildiği kurum veya kurumlar yazılmalıdır. 

Özet

Özet 150-200 kelime arasında değişmelidir. Başlık sayfasının ardından önce Türkçe özet, daha sonra İngilizce özet verilir.

Anahtar Kelimeler

En fazla yedi sözcük. anahtar kelime; diğer anahtar kelime…şeklinde verilir, özel isimler dışında küçük harfle başlanır.

Başlıklar

A. Ortalanmış, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık
B. Sola Yaslı, Kalın, İlk Harfler Büyük Başlık
C. Sola yaslı, ilk satır girintili, kalın, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık.
D. Sola Yaslı, ilk satır girintili, kalın, italik, ilk harfler küçük, nokta ile biten başlık.
Başlıklar yukarıdaki biçimlendirmeye göre ana başlıktan alt başlıklara göre düzenlenir.

Paragraflar

Yaklaşık 5 karakterlik bir boşluk olacak şekilde ilk satır girintisi verilir. Paragraf içerisinde yerinde vurgu belirtmek amacıyla kalın, altı çizili, büyük harflerle yazılmış kelimeler ya da büyük puntolar kullanılmaz. Vurgulamak amacıyla bir kelime ya da kelimeler tırnak işareti içerisine alınmaz.Vurgulanması gereken bir sözcük olduğunda ise yazı tipi italik yapılabilir.

Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller makale içerisinde verildiği sırayla numaralandırılır (Örn. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3…., Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3…) Verilen bir tabloya metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Tablolara atıf yaparken tablo numarası kullanılmalıdır, “aşağıdaki tabloda, yukarıdaki tabloda” gibi ifadeler kullanılmamalıdır (Örn., Tablo 5’e bakıldığında, kızların ortalamalarının…..). Tablo ve şekillerin metine yerleştirileceği yerlere not düşülür ve tablo ve şekiller metnin sonuna ek olarak verilir. Tabloların metne yerleştirilmesi editörler tarafından sağlanır.
Örn:
(Tablo 1) metin içerisinde
Tablo 1. Tablo başlığı (yalnızca ilk harf büyük)

Yazı Tipi ve Paragraf Düzeni

- Tercih edilen yazı tipi 12 punto- Times New Roman’dır. Aday makalenin her bölümünde istisnasız olarak 2 satır aralığı (double spacing) kullanılır.

- Metnin içerisinde bir kısaltma ilk kez kullanılacağı zaman önce açık haliyle yazılır, daha sonra parantez içinde kısaltması verilir. Daha sonraki kullanımlarda yalnızca kısaltma kullanılır:

- Metin içerisinde her kelimeden, her noktalama işaretinden (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste) sonra bir boşluk (space) bırakılır. Yalnızca kısaltmalarda kullanılan noktalar bu kurala dahil değildir (v.b., v.s., i.e., e.g.)

- Metin içerisinde harflerle ifade edilen istatistiksel semboller italik olarak verilir (Örn. (p, r, F, R2).

- Makale metnine ek olarak verilen açıklamalar ya da telif hakları gibi konular dipnot şeklinde verilebilir. Ancak dipnotlar kaynak göstermek ya da metin içinde kullanılan kısaltmaları açıklamak amacıyla kullanılmaz.

Sayfa Numaraları

Aday makale (başlık sayfası da dahil olmak üzere) başlık sayfasından sonuna kadar numaralandırılır. Sayfa numaraları kağıdın sağ üst köşesine dayalı olarak konumlandırılır.

Metinde Rakamların Kullanımı

Metin içinde geçen sayı 10’dan küçük ise harflerle (dokuz, sekiz….) yazılmalıdır. Bu durumun istisnaları için APA yazım kılavuzunun 4.31 numaralı kısmını inceleyebilirsiniz. Eğer bir cümlenin başlangıcında değilse, 10’dan büyük sayılar harflerle değil, rakamlarla yazılır. Makalenin özet kısmında ise 10’dan küçük olsun olmasın tüm sayılar rakamlarla yazılır.

Kaynaklar

Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır. Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Metin içinde ve kaynakça listesinde kaynakların veriliş biçimi için aşağıdaki yönergeleri inceleyiniz.


METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERİMİ VE KAYNAKÇA LİSTESİ HAZIRLAMA

Metin İçi Kaynak Gösterme

  • Bir aday makale içerisinde yazara ait olmayan her türlü bilgiyi, veriyi, görüşü aktarırken sahibinin ve kaynağının belirtilmesi zorunludur.
  • Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır.
  • Metin içinde ve kaynakçada yazar soyadlarının arasında “ve” kullanılmalıdır.

Tek yazarlı çalışma

 

Walker (2000) tepki sürelerini karşılaştırdığı çalışmada... Walker’ın çalışması…

İki yazarlı çalışma

-Nihgtlinger ve Littlewood’un (1993) öne sürdüğü...

- Plasebo etkisi ile ilgili güncel bulgular…. (Nihgtlinger ve Littlewood, 1993)

- Akman ve Korkut (1993) yaptıkları bir çalışmada...

Üç, dört ve beş yazarlı bir çalışma

-Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, ve Rock (1994) araştırmalarında (ilk kez atıf yapıldığında)

- Araştırma sonuçlarına göre….(Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, ve Rock, 1994) (ilk kez atıf yapıldığında ve kaynak parantez içerisinde verildiğinde)

-Wasserstein ve diğerleri (1994) bulgularında…(ikinci kez atıf yapıldığında)

Altı ve daha fazla yazarı olan çalışma

-Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) şeklindeki kaynak aşağıdaki gibi gösterilir:

- Kosslyn ve diğerleri (1996) bireylerin yaşamlarında….

Aynı soyadlı iki yazarın çalışması

-R.D. Luce (1959) ve P.A. Luce (1986) araştırmalarında…

 

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması

-Baheti, (2001a), Baheti (2001b)

İkinci bir kaynaktan alıntı

 

-Seidenberg’s study (1996) (as cited in Coltheart, 1993) ...

-Bacanlı’nın (1992) (akt. Yüksel, 1996) çalışmasında...

Kaynakçada gösterirken ise yalnızca “aktaran” kaynakça listesinde verilir:

-Coltheart, M. (1993). Models of.....

-Yüksel, G. (1996). Sosyal beceri.....

Aynı parantez içinde birden fazla çalışma

 

-Önceki araştırmalarda (Goel, 1990, 2006)…

-Pek çok araştırma (Adams, 1999; Miller, 1999; Shafranske ve Mahoney,   1998)…

 

Burada açıklanan APA yayın kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için APA 6 Yayın Kılavuzu’na bakınız.

 

KAYNAKÇA HAZIRLAMA

  • Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir.
  • Yazarları olan kaynaklarda, soyadlar aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır.
  • Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklarda tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir.

Süreli Yayınlar

 

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, ve Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 1190-1204.

Çevrimiçi yayımlanmış bir makale

Herbst-Damm, K.L. ve Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Eğer makaleye DOI atanmamış ise derginin ana sayfa adresi kaynakça bilgisinin sonuna eklenerek ve “adresinden elde edildi” ifadesi kullanılır.

Basılı Kitap

 

Mitchell, T.R., ve Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction  to organizational behavior (3. Baskı.). New York: McGraw-Hill.

Basılı Editörlü Kitap

Yeşilyaprak, B. (Ed.). (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Editörlü Kitaptan Bir Bölüm

 

Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. İçinde H. L. Pick Jr. , P. van den Broek, ve D. C. Knill (Ed.), Cognition: Conceptual and methodological issue. (s. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

Çeviri Kitap

 

Damasio, A. R. (1999). Descartes’in yanılgısı. (Çev. Atlamaz, B.). İstanbul: Varlık Yayınları. (Özgün çalışma, 1994).

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

 

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Missouri, Columbia.

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

 

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: xxxxxx)

Sözel veya Poster Bildiri

Muellbauer, J. (2007, Ekim). Housing, credit, and consumer expenditure. Sözel bildiri, XI. Uluslararası Eğitim Kongresi, İstanbul.

İnternetten alınan bilgiler

Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi.

 


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET (SUMMARY)^

Makalede “Kaynaklar” kısmından sonra 750-1000 kelimeden oluşan ve başlık, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerini içeren İngilizce geniş özet bulunmalıdır. Geniş özet, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakteri kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Geniş özet kelime sayısı sınırlılıklarına uyulup uyulmadığına göre de değerlendirilecektir. Her makalede geniş özet (Summary) mutlaka olmak zorundadır.GÜNCEL SAYI ^


Cilt 17, Sayı 2 (2016)


Kapak sayfası


ISSN: 1307-4474