Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Murat BALKIS, Erdinç DURU, Mustafa BULUŞ, Sibel DURU
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIĞIN YORDAYICISI OLARAK BENLİK SAYGISI VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK Öz   PDF
Berna GÜLOĞLU, Özlem KARAIRMAK
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu, Yaşamda Anlam ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
Murat YIKILMAZ, Meryem DEMİR GÜDÜL
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 2 Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Akran Dan ışmanlığı Programı İçin İhtiyaç Taraması Çalışması Öz   PDF
Mine ALADAĞ, Esin TEZER
 
Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALKOL VE SİGARA KULLANIM SIKLIĞINA GÖRE STRESLE BAŞAÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
T Fikret KARAHAN, Hatice EPLİ KOÇ
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 1 Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Öz yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Dicle Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Murat HEVEDANLI, Gülay EKİCİ
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Üniversite Öğrencilerinin Düşleri Öz   PDF
İdris ŞAHİN, Necla ŞAHİN FIRAT, Yunus Remzi ZORAOĞLU
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 1 Üniversite Öğrencilerinin E öğrenme Araçlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma Öz   PDF
Tarık KIŞLA, Bahar KARAOĞLAN
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular Öz   PDF
Özlem HASKAN AVCI
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Üniversite Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Akademik Usulsüzlük Nedenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öz   PDF
Feza ORHAN, Ayşe GÜNAY
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ Öz   PDF
Münevver YALÇINKAYA, H Aydan SİLKÜ, Nilay ÖZKÜTÜK
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 2 ÜNİVERSİTELERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI ÖĞRETİMİ DERSİNİN UYGULANMASINDA ALTERNATİF TEKNOLOJİLER Öz   PDF
Levent TOKER
 
Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 1 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI SORULARINDA FONKSİYON KAVRAMI Öz   PDF
Savaş BAŞTÜRK
 
Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 1 UYGARLIĞIN ERKEĞE ÖZGÜ DÜZENİ VE KADIN MASKELERİNİN ÖZGÜVENİ Öz   PDF
Yannis PAPADOPOULOS, Neşe ASLAN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Öz   PDF
Tarık Kışla
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 1 Veli Görüşlerine Göre İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Öğrenciye Etkileri Öz   PDF
Emir HERSAN, Yücel KABAPINAR
 
Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 1 WEB DESTEKLİ ETKİN ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Y Deniz ARIKAN
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 2 Yapılandırmacı Yaklaşım Işığında Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Yazılı Tekniklerin Kullanılması Öz   PDF
Nagihan OĞUZ DURAN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Yaşanılan Kentin Büyüklüğü, Yaşanılan Mekânın Özellikleri, Eğitim ve Cinsiyet Faktörleri Açısından Yaşlıların Yaşam Doyumları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Öz   PDF
N. Banu ÇENGELCİ ÖZEKES
 
Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELLEK PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Mustafa ÖZEKES
 
Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 1 YAŞLILIK HUZUREVİ DEPRESYON VE SPOR Öz   PDF
Münevver YALÇINKAYA, Aytül GÜVEN
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 YATILI VE GÜNDÜZLÜ İLKÖĞRETİM OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ZORBALIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Asude BİLGİN
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 YENİLENMİŞ TAKSONOMİYE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM TASARIMI DERSİNDE PROJEYE DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Makbule BAŞBAY
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 1 Yeşil Sınıf Modeline Dayalı Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesinin Çevre Bilinci ve Kalıcılığına Etkisi Öz   PDF
Naim UZUN, Necdet SAĞLAM, Funda VARNACI UZUN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (YPSÖ) Psikometrik Özellikleri: Düşük Sosyoekonomik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Gökmen ARSLAN
 
Toplam 255 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1307-4474