Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Psiko-eğitim Programının Anneler Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi Öz   PDF
Hanife PEHLİVAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Müdahalelerin Okul Reddi Yaşayan Çocuk ve Ergenler Üzerinde Etkisine İlişkin Bir İnceleme Öz   PDF
BURCU LÜLECİ
 
Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 1 BİR ÖĞRETMEN HİKÂYECİ: MAHMUT ÖZAY Öz   PDF
Şevket TOKER, Ayşe ŞEN
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 2 Bir Uygulama Alanı Olarak Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Öz   PDF
Ezgi Özeke KOCABAŞ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Birey-Çevre Uyumu, Aidiyet Duygusu, Akademik Doyum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Analizi Öz   PDF
Erdinc Duru, Murat Balkıs
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Öz   PDF
Yağmur SOYLU, Diğdem Müge SİYEZ
 
Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 1 BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRMEDE ÇEVRE FAKTÖRÜ Öz   PDF
Kadir ASLAN, Neşe ASLAN
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 2 BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRMEYE KATILIMDA BASKILARİN ETKİSİ Öz   PDF
Neşe ASLAN
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 BÖTE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN TERCİHLERİNİN KONJONT ANALİZİ TEKNİĞİYLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Gökhan DAĞHAN, S Sadi SEFEROĞLU
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 2 BÖTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ YARATICILIK ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Mustafa Murat İNCEOĞLU, Aytek KOŞAR
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 2 Buharlaşma ve Kaynama Konularındaki Kavram Yanılgılarının Önlenmesinde Analoji Yönteminin Etkisi Öz   PDF
Gülten ŞENDUR, Mustafa TOPRAK, Esin ŞAHİN PEKMEZ
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 2 ÇAĞDAŞ OKULDA ETKİLİ LİDERLİK Öz   PDF
Münevver YALÇINKAYA
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Çağdaş Sanatta Kimlik Açılımı ve Yeni Önermeler Öz   PDF
Alpaslan UÇAR
 
Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1 ÇALIŞAN ERGENLERİN SOSYODEMOGRAFİK VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Tezan BİLDİK
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 CANLILARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTESİNİN ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Kemal ÇELİK, Bülent ÇAVAŞ
 
Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 1 ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA ALANLARININ BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK BOYUTLARIYLA İLİŞKİSİ Öz   PDF
Oya SOMER
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kullanım Sürekliliğini Yordayabilecek Yapılara İlişkin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Gökhan Dağhan, Buket Akkoyunlu
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Çocuk Cinsel İstismarı Konusunda Öğretmenlerin Bilgi ve Deneyimleri Öz   PDF
EDA ŞEYDA AKSEL, Türkan Yılmaz Irmak
 
Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 2 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE`DE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA VE YASAL DÜZENLEMELER Öz   PDF
Ömer F TUTKUN, Mustafa KOÇ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ) Psikometrik Özellikleri: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Gökmen ARSLAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Çocukların değerlerinin ölçülmesi: Portrait değerler ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması Öz   PDF
Necla ACUN KAPIKIRAN, Aysun GÜNDOĞAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Çok Düzeyli Modeller: Sürekli Değişken ile İki Düzeyli Model Örneği Öz   PDF
Burak AYDIN
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 2 Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitim Reformları Öz   PDF
Engin DEMİR, H Şenay ŞEN
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 2 CUMHURİYET SONRASI TÜRK ROMANINDA ÖĞRETMEN VE SORUNLARI Öz   PDF
Şevket TOKER
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 2 CUMHURİYETİN İLANINDAN BU YANA EĞİTİMDE VERİMLİLİK KONUSUNA BİR BAKIŞ Öz   PDF
Mehmet DİNÇER
 
Toplam 255 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1307-4474