Tarih İncelemeleri Dergisi

675.787 394.004

Cilt 31, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Jenerik Dosya

Jeneric of journal PDF
Süleyman ÖZKAN, Nuri KARAKAŞ

Makaleler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Robert Kolej'de Eğitim PDF
Fatma ACUN, Evrim ŞENCAN GÜRTUNA
Ortaçağ İslam Dünyasının Olgunluk Çağında Tıp Kültürü ve Çalışmaları PDF
Abdülhalik BAKIR
Milli Mücadele’den Sonra Manisa’da Çıkan İlk Gazete: Saruhan PDF
Nejdet BİLGİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu PDF
Mesut ÇAPA
İtalyan Belgelerine Göre Saruhan Sancağı’nda Yunan İşgali PDF
Mevlüt ÇELEBİ
Soyadı Kanunu ve Kanunun Uygulanma Süreci PDF
Sabit DOKUYAN
Persian Language as Vehicle of Islamic Cultural Memory in Ottoman Bosnia PDF
Sabaheta GACANIN
Osmanlı Devleti’nin “Resm-İ Çift” Uygulamalarını Yeniden Düşünmek PDF
Osman GÜMÜŞÇÜ, Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Bazi Rus Subay ve Komutanların Günlüklerinde ve Hatıratında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na Dair İzlenimleri PDF
Kezban ACAR KAPLAN
Türk Elçilik Raporlarına Göre Atatürk Dönemi Arnavutluk –Türkiye İlişkilerine Dair Bazı Tespitler PDF
Nuri KÖSTÜKLÜ
Tasfiye Talepnameleri Işığında Mübadillerin Yerleştirilmesi: “Adana Örneği” PDF
Gülin ÖZTÜRK

Belgeler

1662 Yılında Uyvar Seferi İçin Hazırlanan Sürsat Defteri PDF
Zülfiye KOÇAK, Dragana Amedoski

Çeviriler

XIV. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu ve Memlûk Sultanlığı Arasındaki Diplomatik Yazışmalar PDF
Dimitri A. Korobeinikov, Murat Keçiş, Uğur Dede
XVIII. Yüzyıl Sonu–XIX. Yüzyıl Başları Osmanlı-Rus İlişkileri Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak Rus Arşiv Materyalleri PDF
Galina Aleksandrovna KLEYMAN, Şahin DOĞAN

Kitap Tanıtımı

William F. McCants, Kültür Mitleri. Tanrıları Yaratmak Ulusları İcat Etmek, Çeviren: Merve Tabur, İthaki Yayınları, İstanbul 2012, 216 sayfa, ISBN: 978-605-375-247-9 PDF
Tuba EFENDİOĞLU
Morris Rossabi, Kubilay Han, Çev. Özgür Özol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015, 333 sayfa, ISBN: 978-605-332-590-1. PDF
Serkan ACAR

Haberler

Geçmişten Günümüze Beydağ Araştırmaları Sempozyumu, 28-29 Nisan 2016 Beydağ-İzmir, Düzenleyenler: Beydağ Belediyesi-Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi-Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. PDF
Vehbi GÜNAY


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 0257-4152