Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Robert Kolej'de Eğitim

Fatma ACUN, Evrim ŞENCAN GÜRTUNA
1.376 423

Öz


Amerika’dan uzak diyarlarda misyoner Cyrus Hamlin ile hayırsever Christopher Robert’in kurduğu Robert Kolej, kısa sürede gelişerek Osmanlı topraklarında açılan en iyi okul haline gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca, sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu ve Balkanların en köklü ve başarılı okullarından biri olmuştur. Kolej bu ününü bugün de devam ettirmektedir. Kolejin, Osmanlı topraklarında açılan dört binin üzerindeki misyoner okulu arasından temayüz ederek uzun yıllar devam etmesi, öncelikle eğitime olan yaklaşımına bağlıdır. İnsan karakterini fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan beraberce ve en ileri düzeyde geliştirme olarak özetlene bilinecek bu yaklaşım, Kolejin ders programına da yansımıştır. Bu araştırmada, tersinden bir bakış açısıyla, ders programı incelenerek eğitim felsefesinin nasıl uygulandığı ve hayata nasıl geçirildiği incelenmiştir. Elde edilen netice şudur; Ders programları, Kolejin de içinde bulunduğu İstanbul ve devletin hızla değişen siyasi ve sosyal şartlarına ile ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir: Osmanlı döneminde dersler çeşitli, ders saatleri fazla ve eğitim uzun sürelidir. Ama Cumhuriyet döneminin başından itibaren, ders türlerinde, saatlerinde ve eğitimin süresinde aşamalı bir azalma gözlenmiştir. Çünkü kısmen etnik-dini yapı çeşitliliğinin azalması, kısmen de Cumhuriyetin yabancı okullara uyguladığı yaptırımlarla ilgili olarak, yeni eğitim yaklaşımı, değişen şartlar ve ihtiyaçlara binaen ders programını değiştirmek ve duruma uygun hale getirmek olmuştur. Eğitimin, fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan tekemmül etmiş insan yetiştirme hedefi tabi ki aynı kalmıştır

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.