Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu

Mesut ÇAPA
1.271 237

Öz


Türkiye Cumhuriyeti tarafından 10 Temmuz 1925 tarihinde Larnaka’da bir konsolosluk açıldı. Denizcilikten emekli Asaf Bey buraya Konsolos (şehbender) olarak atandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ideallerine bağlı olan Asaf Bey, Kıbrıs’ın genel durumu ve Kıbrıs Türkleriyle ilgili raporlar hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği 24 Nisan 1927 tarihli raporda, Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumlarının eğitim hayatından bahsedilmektedir. Raporda ayrıca, Türkiye’den gelen Türk Lisesi Müdürü Kâzım Nami (Duru) Bey ile Kız Lisesi Müdiresi Suad Said Hanım hakkındaki intibalarına da yer verilmiştir. Makalede, günümüz yazısına çevirdiğimiz bu rapor çerçevesinde, Kıbrıs’ta eğitim hayatı ve teşkilatından bahsedilecektir

Tam metin:

PDF