Persian Language as Vehicle of Islamic Cultural Memory in Ottoman Bosnia

Sabaheta GACANIN
1.424 201

Öz


Bu çalışmada İslâm kültür ve medeniyetinin Balkanlara katkısı üzerinde durulacaktır. İslâm medeniyeti dairesinin tevarüs ettiği medeniyetler sentezi, Osmanlı fetihleri ve Osmanlı idaresi vasıtasıyla Bosna-Hersek'e de ulaşmıştır. İslâm ilim, felsefe ve sanatının zirve başarısına İran kökenli ilim ve sanat adamlarının katkısını da hatırlamak gerekir. Türkler de bilim, felsefe ve özellikle edebiyatta Farsların güçlü etkisi altında kalmışlardır. Bu da Bosna-Hersek kültüründe ve özellikle edebiyat geleneğinde iz bırakmıştır. Türk idaresi zamanında Türkçe, Arapça ve Farsça eserler meydana koyan Bosna-Hersek kökenli uzun bir müellif listesi bulunmaktadır. Bundan dolayı, bu çalışmada kültürel hafıza olarak Fars dilinde Boşnak edebiyat geleneğinin elyazmaları haznesine vurgu yapılacaktır. Farsça eserler diğer iki dile nazaran daha az sayıdadır, ancak içerik ve Fars kültür ve edebiyat geleneğinin etkisi açısından onları geçmektedir. Farsça, ya da İran'ın manevi geleneğinin etkisi altındaki edebiyat, tasavvuf damgası taşımaktadır. İslâm medeniyet dairesi zaman ve mekanı birleştirmiştir ve Osmanlı devleti Doğu ve Batıyı birleştiren kültürel-lisanî bir köprü olmuştur.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.