Bazi Rus Subay ve Komutanların Günlüklerinde ve Hatıratında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na Dair İzlenimleri

Kezban ACAR KAPLAN
1.328 224

Öz


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, hem Rusya hem de Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçları olan bir savaştır. Ülkemizde son yıllarda konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar, ya yabancı devletlerin savaş sırasındaki tutumlarını ya da savaştan sonra yaşanan göçleri ele almışlardır. Ayrıca bahsi geçen savaş sırasında Rus ordusunun durumu, Rus muhabirlerinin savaşla ilgili notları ve son olarak 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın resmilere yansımalarıyla ilgili bazı çalışmalar mevcuttur. Bunların hepsi savaşın anlaşılması açısından mühim olmakla birlikte, hiç birinde askeri personelin savaşa bakışına yer verilmemiştir. Bu savaş döneminde Rus Ordusu’nda görev alan bazı komutan ve subayların o dönemi anlatan günlük ve hatıratını analiz etmeyi amaçlayan bu makale, bu konuda hiç çalışma olmaması hasebiyle, bu alanda yapılan çalışmalara dar da olsa bir pencere açmayı amaçlamaktadır. Makalede incelenen hatırat ve günlükler az sayıda olmalarına rağmen, Rus askeri personelinin savaşa ve savaştıkları Türklere “içeriden” bakışını ele alması açısından son derece önemlidir. 


Tam metin:

PDF