Tasfiye Talepnameleri Işığında Mübadillerin Yerleştirilmesi: “Adana Örneği”

Gülin ÖZTÜRK
1.361 846

Öz


Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Konferansı'nda kabul edilen nüfus değişimi ile önemli sayıda insan göç etmiş olup bu durum 20. yüzyılın en büyük nüfus hareketlerinden birisidir. Söz konusu göç sırasında gerek Türkiye gerekse de Yunanistan, mübadillerin en az zararla ve sorunsuz bir biçimde göçün gerçekleşebilmesi için özen göstermiştir. Mübadele sonucunda mübadillerin geldiği ve iskân edildiği yerleri tespit etmek, geldikleri yerlerdeki emlak ve diğer menkullerinin kayıtlarını incelemek söz konusu dönem ile ilgilenen araştırmacılar açısından büyük önem taşımaktadır. Tasfiye talepnameleri, döneme ışık tutan birincil derecedeki kaynaklar arasında gösterilebilir. Çalışmada tasfiye talepnamelerinden yararlanılarak Adana’daki mübadele ve mübadillere ilişkin somut bilgilerin elde edilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Tasfiye talepnameleri ve diğer kaynaklar kullanılarak

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.