1662 Yılında Uyvar Seferi İçin Hazırlanan Sürsat Defteri

Zülfiye KOÇAK, Dragana Amedoski
1.478 208

Öz


Osmanlı Devleti’nin batıda Viyana’ya en yakın kurdukları eyalet ve o eyaletin merkezinin adı olan Uyvar, günümüzde Güneybatı Slovakya’da yer alan ve Slovakça “Nové Zámky”, Macarca “Érsekújvár" ve Almanca "Neuhäusel" adlarıyla tanınan bir kenttir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1541 yılında Budin’in ve 1543’te Estergon, Şıkloş ve İstonii Belgrad kalelerini alınmasıyla Tuna’nın ötesine geçildi. Bu seferleri müteakip 1544’de Nograt, Hatvan ve Seçen kalelerinin alınmasıyla bölgedeki Osmanlı egemenliği giderek arttı. Estergon başpisikoposu arazilerini Osmanlı akınlarına karşı korumak amacıyla Várday Pál Niyitra nehrinin sol kıyısında 1545’te şehrin çekirdeğini oluşturan bir palanka inşa etti ve bu palankaya kurucusuna izafen Ersekujvár denildi. Yapılan palanka zamanla Türk akınlarına karşı güçlü bir duruş sergileyemedi. 1600 yılında sadrazam İbrahim Paşa’nın bölgedeki faaliyetleri sırasında, Tatar kuvvetleri kale önüne kadar gitmiş ve bol ganimetle geri dönmüştü.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.