XVIII. Yüzyıl Sonu–XIX. Yüzyıl Başları Osmanlı-Rus İlişkileri Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak Rus Arşiv Materyalleri

Galina Aleksandrovna KLEYMAN, Şahin DOĞAN
2.079 595

Öz


XVIII. yüzyıl sonu ve XIX. yüzyılın başları gibi dikkat çekici tarihî bir dönemin uluslararası sorunlarına ilişkin Dünya’da oldukça geniş literatür mevcuttur. Nitekim bu dönem Napolyon savaşları ve Büyük Fransız İhtilali nedeniyle siyasi sarsıntıların yaşandığı bir dönemdir. Dönemin en önemli belgelerinin yayınları (F. Martens’in, G. Noradungyan’ın antlaşmalar ve diğer belgeler külliyatı vd.), devlet adamları ve diplomatların özel arşivlerine girmiş olan mektup koleksiyonları (Moskova’da 1870-1895 yıllarında yayımlanmış olan Knez Vorontsov’un kırk ciltlik arşivi), belirtilen tarihi gelişmelerde yer almış olan asker ve devlet adamlarının hatıratları, çok çeşitli tematik belge külliyatları (örneğin M. İ. Kutuzov, T. I-V, M., 1950-1956), biyografiler, savaş tasvirleri ve son olarak bilimsel araştırmalar gibi bu literatürde oldukça geniş bir eser  yayını söz konusudur.   

Birçok Sovyet tarihçisi, bu bağlamda Rus ve genel tarih uzmanları, Balkanistler, aynı zamanda Şarkiyatçı-Türkologlar olmak üzere birçok Sovyet tarihçisi kendi araştırmalarında XVIII. yüzyıl sonu ve XIX. yüzyıl başları Osmanlı-Rus ilişkileri tarihinin çeşitli yönleri ile ilgilendiler. Bu konu, söz konusu yazarların ana çalışma konuları olmamasına rağmen, onların çalışmalarıyla belli bir oranda aydınlatıldı.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.