Yayın politikası

Odak ve kapsam

Yayın Bilimsel Alanları (Hakemlerin Çalışma Alanları)

1.Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

2.Filoloji Temel Alanı

a) Türk Dili

b) Yeni Türk Edebiyatı

c) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

d) Karşılaştırmalı Edebiyat

e) Çeviribilim

f) Doğu Dilleri ve Edebiyatları

g) Batı Dilleri ve Edebiyatları

h) Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

ı) Eski Türk Edebiyatı

i) Türk Halk Bilimi

j) Balkan Dilleri ve Edebiyatları

k) Kafkas Dilleri ve Edebiyatları

 

3-) Güzel Sanatlar Temel Alanı

a) Müzik

b) Sahne Sanatları

c) Plastik Sanatlar

d) Tasarım

e) Geleneksel Türk Sanatları

 

4-) Hukuk Temel Alanı

a)      Hukuk

5) İlahiyat Temel Alanı

a) İlahiyat

6) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Demografi

Dilbilim/Dilbilimi

Ekonometri

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Eskiçağ Tarihi

Felsefe

Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

Fiziki Coğrafya

Gelişim Psikolojisi

Genel Türk Tarihi

İletişim Çalışmaları

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Bilgi ve Belge Yönetimi

Makro İktisat

Maliye

Mikro İktisat

Muhasebe

Nicel Karar Yöntemleri

Ortaçağ Tarihi

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Pazarlama

Prehistorya

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Uygulamalı Psikoloji

Siyasal Düşünceler

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Siyasi Tarih

Sosyal Hizmet

Sosyal Politika

Sosyal Psikoloji

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Sosyoloji

Türk ve İslam Sanatı

Uluslararası İlişkiler

Uygulamalı İletişim

Üretim Yönetimi

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası 111 1146 Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Strateji

Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Politik İktisat ve Kurumsal İktisat

İktisat Tarihi

Gelişme İktisadı

Finans

Organizasyon

Halkla İlişkiler

Görsel İletişim Tasarımı

Sinema

Türkiye Coğrafyası

Bölgesel Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Yakınçağ Tarihi

Klinik Psikoloji

İş ve Örgüt Psikolojisi

Sanat Tarihi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Reklamcılık

Sağlık Kurumları Yönetimi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Turizm

Halk Bilimi

Siyaset Bilimi

Bölgesel Çalışmalar

İktisadi Düşünceler Tarihi

Uluslararası İktisat

Yeniçağ Tarihi

Avrupa Birliği

Güvenlik Bilimleri

Çağdaş Dünya Tarihi

 

 

Bölüm politikaları

Eğitim ve Toplum Sayı 1

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 2

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 3

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 4

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 5

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 6

Eğitim ve Toplum Sayı 6

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 7

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 8

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Sayı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim Ve Toplum Sayı 10

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 11

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 12

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 13

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 13

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 14

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eğitim ve Toplum Sayı 15

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

1- Yazının konusu, amacı, kapsamı, yöntemi, çözümlemesi hakkında bilgiler verilmiş mi?

2- Makalede kullanılan belge ve kaynaklar; makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş mi?

3- Sonuçlar; araştırmanın amaç,  kapsam ve yöntemine uygun mu?

4- Yazıda yapılan atıflar doğru biçimde verilmiş mi?

5- Yazıda yapılan atıfların kaynakları kaynakçada verilmiş mi?

6- Yazıda; amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmiş mi?

7- Yazıda dilbilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir dil kullanılmış mı?

8- Türkçe ve İngilizce özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtıyor mu?

9- Türkçe ve İngilizce başlıklar; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtıyor mu?

10- Yazı, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergisinin yayım politikasına uygun mudur?

11- İncelediğiniz makale, bilime katkısı olan özgün bir çalışma mıdır?

12- Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler;
a- Bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmış mı?
b- Yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmiş mi?
c- Yazıda değinilmemiş gereksiz belgelere yer verilmiş mi?
d- Telif problemi yaşanmaması için gerekli açıklamalar ve kaynaklar verilmiş mi?

 

21. Yüzyılda Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Uluslararası Eğitim Bilimleri ve

 Sosyal Araştırmalar Dergisi Değerlendirme İlkeleri

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Dergi Hakkında

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

Eğitim çalışanları ve akademisyenlerin sınırlı imkanlarla bilim yapmaya çalıştığı günümüzde, Türk Eğitim-Sen akademisyen ve eğitim çalışanı üyelerine destek vermek amacıyla bu kültür hizmetini Türk ve Dünya Bilim insanlarının hizmetine sunmuştur.ISSN: 2147-0928