İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Pısa Sorusu Üzerinde Argümantasyon Tabanlı Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi

Melek ÇAL, Bayram AKARSU
1.595 899

Öz


Bu çalışma ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde kazanılması istenen argümantasyon yaparak problem çözme becerilerini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.Çalışma grubu olarak ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinden oluşan 12 öğrenciye PISA (Programme for International Student Assessment) sınavından alınan bir soru yöneltilerek soruyu önce bireysel ardından grup olarak yanıtlamaları istenmiştir.Sorulara verilen cevapları nasıl bulduklarını ayrıntılı olarak açıklamaları istenerek bu sayede kurdukları argümanlar ve düşünme süreçleri anla- şılmaya çalışılmış ardından yine asit yağmurlarıyla ilgili olan PISA sorusu tutum ölçeği uygulanarak bu konuda öğrencilerin sahip olduğu tutumlarıyla verdikleri cevaplar arasındaki ilişkiye bakılmıştır.Çalışma sonunda öğrencilerin birçoğunun argümantasyon becerisine sahip olmadığı test sorularının cevaplarını buldukları ancak açıklayamadıkları,bireysel argümanlara göre grupça oluşturulan argümanların daha doğru ve nitelikli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji, Argümantasyon, PISA sorusu, Asit yağ- murları

Tam metin:

PDF PDF