Bilgi Toplumunun Edebî Ürünü Casus Romanları ve Casus Romanlarının İstihbarat Boyutu

Bahar EKER
1.286 197

Öz


Toplumların anatomisinin hiçbir zaman tam anlamıyla uzağına düşmeyen edebî eserler, aynı zamanda bu anatomiyi ortaya seren en net vasıtalardan olmuş- tur. Toplumların sanatsal, ekonomik ve bilgi düzeyindeki gelişmeleri ile savaş, afet gibi felaketleri de edebî eserlerde kendisine yer bulmuştur. Casus romanları- nın edebiyat sahnesinde ortaya çıkışı tam da böyle bir hareketlenmenin meyvesi olmuş, dünya çapında bilgiye duyulan ihtiyaç ve casusların savaş ortamında boy göstermesi, bu romanların ayrı bir tür olarak oluşmasını sağlamıştır. Bu yazı bilgi ve bilgilenme süreci diyebileceğimiz istihbarat olgusunu, casus romanları içinde incelemeyi amaç edinmektedir.

Anahtar Kelimeler : Casusluk, istihbarat, bilgi


Tam metin:

PDF PDF