Sanatın Doğası, Doğanın Sanatı ve Günümüz Sanat Eğitiminde Doğanın Yeri

Abdullah AYAYDIN
1.742 1.792

Öz


Sanat ve doğa birbirinin içinde gizli iki kavram olarak düşünülebilir. Tarih boyunca sanatçılar doğadan etkilenmişlerdir. Hatta sanatçıların ilham kaynağı çoğunlukla doğa olmuştur denebilir. Doğadan tasvire en uzak sanatçılar bile doğadan bir şekilde etkilenerek sanata ilk adımlarını atmışlardır. Doğaya ve çevreye sanatçı gözüyle bakmak sanatsal öğrenmenin de başlangıcıdır. Görsel sanatların son noktası sayılabilecek soyutlama dahi doğadan koparmaz aksine doğanın sınırsızlı- ğını gösterir. Böylece sanat bir anlamda doğayı taklitten doğar. Doğanın kendisi de bir sanat eseridir: Doğada var olan sürekli ve canlı sanat en güzel sanat örneğidir. Sanat bir bilim gibi doğayı inceler. Doğadaki sınırsız şekil ve form örneği bulunabilir. Doğa sürekliliği olan bir öğretmendir ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Doğa bireye sayısız farklı örnek sunar. Doğa mükemmel bir sanatı sergiler. Sanat eğitimcisi doğayı bir görsel sanatlar müzesi gibi görmeli ve öğrencileri bu müzenin farkına varmaya yönlendirmeli. Okullar doğaya doğa okullara yaklaştırılmalı. Görsel sanatlar dersinin kazanımları öğretmenleri ve öğrencileri doğaya yönlendirmeli ve doğayı incelenmesi gereken görsel zenginlikler bütünü olarak sunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Doğa, Eğitim


Tam metin:

PDF PDF