15. Yüzyılda Niğde’de Eğitim-Öğretim Kurumları Ve İlmi Faaliyetler

Nevzat TOPAL
1.253 229

Öz


Niğde şehrinin Selçuklu Hâkimiyetini takiben gelişmeye başladığı görülmektedir. Şehri oluşturan ilk surların ve günümüze ulaşan en eski eserlerin Selçuklu Dö- nemine ait olduğu bilinmektedir. Selçuklular devrinde gelişmeye başlayan şehrin eğitim öğretim kurumları açısından da gelişimi bu dönemle birlikte yükselmeye başlamıştır. Niğde şehrinde Selçuklu hâkimiyetini takiben İlhanlı, Eretna ve Karamano- ğulları Devletleri hüküm sürmüştür. Çalışma konumuzu oluşturan 15. Yüzyılda ise şehir hâkimiyetinde uzun müddet Karamanoğulları ve yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı hâkimiyeti söz konusudur. Çalışmada Selçuklularda itibaren 15. Yüzyılın sonuna kadar geçen sürede Niğde’de eğitim-öğretim kurumları ve ilmi faaliyetler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Niğde, Eğitim, Karamanoğlu, Medrese, İlmi Faaliyet.


Tam metin:

PDF PDF