Meslek Yüksekokulunda Uygulama Örneği: Öğrenci Odaklı Eğitim Yaklaşımı

İnci Zaim GÖKBAY, Betül ERDOĞDU ŞAKAR
1.123 268

Öz


Türkiye’de ve dünyada sadece mesleki teknik eğitimde değil pek çok branşta eğitimin sorunlu olduğu kabul edilen bir gerçekliktir. Bu bağlamda, eğitimciler uygun öğrenme ve öğretme tekniklerini sadece zorunlu eğitimde değil yükseköğ- renimde de kullanmakta ve öğrenme kalitesini arttırmaya çalışmaktadırlar. Öğ- retim elemanlarının teorik derslerde laboratuvar uygulamalarının haricinde öğ- rencinin bilginin oluşum sırasını kendi deneyimine göre şekillendirebilmesi için anlatılan teorik konunun hemen ardından ders dışında tek başına yapabileceği proje ödevleri verilmesi motivasyonun ve deneyim edinmenin sağlanması açısından önem kazanmaktadır. Bu araştırmada ise öğrencilerin derse katılım ve motivasyonlarını arttırmak ve bunun yanı sıra öğrenme süreçlerini pekiştirmek için verilen proje ödevinin etkililiği ve öğrencilerin kendilerine yönelik değerlendirme ve algıları incelenmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin çoğunluğunun projeye yönelik olumlu bir yaklaşımının olduğu ve motivasyonlarının arttığı bulunmuş fakat pek çok öğrencinin çok basit matematiksel işlemlere doğru cevap verememesi ise bir problem olarak kaydedilmiştir. Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokullarında Eğitim, Meslek Yüksekokulları Sorunları, Proje Tabanlı Eğitim Yaklaşımı, Mekatronik Programı ve Projeye Dayalı Eğitim, Tesla Bobini Projesi

Tam metin:

PDF PDF