Globalleşme Sonucu Söylemler ve Medya Bağlamında İdeoloji

Bülent KARA
1.145 364

Öz


Bu makale, küreselleşme olarak özetlenen yeni yolda, bittiği iddia edilen ideolojinin serüvenini izlemeyi hedeflemektedir. Siyasetin, kültürel olanın gerisinde kalarak önemini yitirdiği görüşü düşündürücü olsa da ideolojinin tükendiğini söylemek son derece aceleci bir yorumdur. Makalede tüm konulara kültür odaklı yaklaşmak ve bunları kimlik merkezli işlemek modasının, eleştirel aklı güdükleş- tirdiği ve gerçekleri anlamada önemli gedikler oluşturduğu tartışılacaktır. İdeolojinin, egemen sınıfın kendini meşrulaştırmak için yaydığı yanlış fikirler kümesi olduğunu gördüğümüzde “ideolojinin gerilediği savı” sığ tartışmalar listesinde yerini alacaktır. Zira; burjuva vardır ve sınıf bir gerçektir. Dolayısıyla biz de şeytan edebiyatına kalkışmadan bu gerçeklikten bahsetmek zorundayız. İlk önce kimi sosyal teorisyenlerin, hudutlarının çizilmesinin zor olduğundan bahsettiği ideoloji kavramı kendisi ile karıştırılan ve/veya karıştırılma riski taşıyan diğer unsurlar ve tarihsel süreç içinde işlenecektir. Böylece aslında kavramı müphem görüntü- sünden arındırma çabasına girişilecektir. Sonra ise “ideolojinin sonu” savına dair girişilecek hararetli tartışmada argümanımızı besleyen kaynakları içeren mecra özetlenecektir. Sonuç olarak ideoloji kapitalizm, küreselleşme ve medya ya dair tartışmalar eşliğinde tekrar anlaşılmaya çalışılacak ve henüz ideolojinin sonundan bahsedemeyeceğimiz vurgulanacaktır. Anahtar Kelimeler; Küreselleşme, Kapitalizm, Sosyal Kimlik, Medya, İdeoloji

Tam metin:

PDF PDF