Alman Eğitim Sisteminde “Realschule” Olarak Adlandırılan Okullar

Muhammet KOÇAK, Ferdiye ÇOBANOĞULLARI
2.600 791

Öz


Bu çalışma eğitimdeki kalitesi ve istikrarı tüm dünyada kabul gören Almanya’daki “Realschule” olarak allandırılan okulları ele almaktadır. Türk eğitim sistemindeki “ortaokullar” ayarında olarak kabul edilebilecek olan bu okulların tarihsel gelişimi ve genel yapıları aktarılmış, bu okullardaki eğitim ve öğretim şekli incelenmiş, mezuniyet sonrası iş olanakları ve bu okullarda görev yapabilecek olan öğretmenlerin ne tür bir mesleki formasyona sahip olmaları gerektiği yansıtılmış- tır. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın, ülkemizde ilkokullar ve lise arasında kalan ve gerektiği kadar önemsenmeyen ortaokulların geliştirilmesi konusunda katkı sağlaması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Ortaokullar, Realschule, Alman Eğitim Sistemi, Türk Eğitim Sistemi

Tam metin:

PDF PDF