Âşık Şenlik’in Şiirlerinde Geçiş Dönemleri

Yılmaz YEŞİL
1.201 223

Öz


Bu çalışmamızda Orta Asya’dan Anadolu’ya oradan da günümüze uzanan ozanlık geleneğinin önemli temsilcilerinden Çıldırlı Âşık Şenlik’in şiirlerinde yer alan geçiş dönemleri irdelenmiştir. Ozanımız 19. asırda Kafkas kültürüyle yeti- şen o dönemin önemli şahsiyetlerinden biridir. Şenlik yetiştiği bölgedeki inanç, gelenek ve pratiklere hâkim bir ozandır. Âşık Şenlik şiirlerinde kullandığı keskin dili yüzünden zaman zaman hedef hâline gelse de şair duyarlılığını asla elden bı- rakmamıştır. Çalışmalarında insan hayatının önemli dönemlerine şiirlerinde yer vermiştir. Bu çalışmalarda da şiirlerinde geçiş dönemleri tasnif edilip yorumlanacaktır. Anahtar kelimeler: Âşık Şenlik, geçiş dönemleri, şiir.

Tam metin:

PDF