Biga Sancağı’nda XIX. Yüzyıl Ve XX. Yüzyıl Başlarında Asayiş Bozukluğu

İbrahim ÖZTÜRK
1.250 546

Öz


Asayiş bozukluğu insanoğlunun doğasıyla belki de eş değer bir özellik göstermektedir. Mevcut durumun bazen memnuniyetsizliği, bazen de durumu kendi lehine çevirme düşüncesi bozukluğun ortaya çıkmasında etkin nedenler arasında sayılabilir. Devlet otoritesinin zayıfladığı zamanlarda usulsüzlüklerin arttığı bilinen bir durumdur. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gerileme sürecinin hızlandığı bir dönem olmasıyla, merkez teşkilatında olduğu gibi, yerel yönetimlerde de asayiş bozukluğu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Biga Sancağı da dönemin sorunlarının daha iyi anlaşılması bakımından somut bir örnek oluş- turmaktadır. Yerel yönetimler bağlamında yapılan bu çalışma devletin bozukluğa karşı ne gibi tedbirler almaya çalıştığı, bu tedbirlerin de ne derece uygulanabildiğini resmi belgelere yansıyan olaylar ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler: Biga Sancağı, Asayiş Bozukluğu, Osmanlı Devleti

Tam metin:

PDF